กปภ.ลำปางให้ความรู้การผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงานท้องถิ่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ลำปางให้ความรู้การผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงานท้องถิ่น

กปภ.ลำปางให้ความรู้การผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงานท้องถิ่น

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลำปางเดินหน้าถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพเพื่อประชาชนทั่วประเทศ  

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า จากกรณีน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองจ.ลำปาง ประสบปัญหาน้ำไม่สะอาด มีสีขุ่นแดงนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล "ทุกพื้นที่ต้องมีน้ำประปาใช้"กปภ.สาขาลำปาง ได้ประสานงานผ่านศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง และอำเภอเมือง จ.ลำปาง ขอเข้าไปให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปาตามมาตรฐานของ กปภ. ล่าสุด แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านไม่สะอาดจึงได้ถูกนำเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองลำปาง โดยมี นายอนุชา ศิริบวรเดช ผู้จัดการ กปภ.สาขาลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องแหล่งน้ำดิบ กระบวนการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปา การบำรุงรักษาระบบท่อจ่ายน้ำ การบำรุงรักษามาตรวัดน้ำและแนวทางการขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่ของ อปท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้คุณภาพยิ่งขึ้น

          นายอนุชา ศิริบวรเดช ผู้จัดการ กปภ.สาขาลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้ความรู้ในการผลิตน้ำประปาในครั้งนี้สอดคล้องกับแนวความคิดของ "โครงการใส่ใจผู้บริโภค"อันเป็นการแบ่งปันความรู้และแนวทางปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำสะอาดมาตรฐานสากล และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ใช้น้ำสะอาดมาตรฐานเดียวกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมกัน สำหรับหน่วยงาน อปท. หรือสถานศึกษาที่สนใจหรือมีความประสงค์จะดูงานหรือศึกษาระบบการผลิตประปาของ กปภ. สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.เขต/สาขาในพื้นที่ หรือ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน