กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

          เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ นำโดยนายเดชชัย จันทพล ผู้จัดการ มอบหมายให้ นายปิยะ อ้มสงคราม หัวหน้างานผลิตพร้อมพนักงานในสังกัด  เข้ามอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด ให้แก่เหล่ากาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และสร้างความผูกพันธ์อันดีกับหน่วยงานในพื้นที่

เลื่อนขึ้นข้างบน