กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่สำรวจท่อแตกรั่ว เพื่อแก้ปัญหาน้ำไม่ไหล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่สำรวจท่อแตกรั่ว เพื่อแก้ปัญหาน้ำไม่ไหล

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่สำรวจท่อแตกรั่ว เพื่อแก้ปัญหาน้ำไม่ไหล

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม โดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายนพพล วัฒนสืบสิน หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ตรวจสอบสาเหตุจากการได้รับแจ้งน้ำไม่ไหล บริเวณบางส่วนของ ต.ปลายโพงพาง และ บริเวณคลองขุดเล็ก ต.แพรกหนามแดง โดยการเดินและนั่งเรือสำรวจท่อแตกรั่ว พบท่อ PE ขนาด 110 มม. ขาดเนื่องจากดินทรุดจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 และได้เร่งดำเนินซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำได้เป็นปกติโดยเร็ว

เลื่อนขึ้นข้างบน