กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

                 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นจะต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อเมนส่งน้ำประปา HDPEขนาด ๑๖๐ มม. บริเวณซอยหนองกระบอก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปา ในวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ส่งผลให้น้ำไม่ไหลหรือไหลอ่อนในบริเวณซอยหนอกระบอกฝั่งซ้าย (ฝั่งเลขคี่)

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้น สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ  ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงแรก หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๕ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

 

                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน