การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาญชัชวาลย์  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  บริเวณ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  ( วันนี้ ) วันจันทร์ที่ ๑๗  กรกฏาคม  ๒๕๖๐ โดยสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๔๐๐ ขวด ในการร่วมกิจกรรม " ๓ สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค " ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย การสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และร่วมกันทำความดี  โดยการรณรงค์รับบริจาคเงินตลอดเส้นทางวิ่ง – ปั่น เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปใช้สำหรับการรักษาพยาบาล จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และการก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับผู้ยากไร้ต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน