ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี เรื่อง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำพื้นที่จำหน่ายน้ำ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี เรื่อง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำพื้นที่จำหน่ายน้ำ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี  เรื่อง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำพื้นที่จำหน่ายน้ำ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี 
เรื่อง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำพื้นที่จำหน่ายน้ำ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน