กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

..........................................................

ขอให้สำรองน้ำไว้ใช้ในวัน/เวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

พบเจอปัญหาการใช้น้ำประปาน้ำขุ่น/แดง/มีตะกอน

โทร 038-461042

 

เลื่อนขึ้นข้างบน