กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

               ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว โดยจะทำการตัดประสานท่อจ่ายน้ำประปาขนาด PE ø ๖๓๐ มม. เพื่อย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม บริเวณหน้าโรงรับจำนำเมืองพัทยา ถนนสุขุมวิท ในวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น. ส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) ไม่ไหลหรือไหลอ่อน ดังนี้

๑.      บริเวณถนนพัทยาเหนือ

๒.      บริเวณถนพัทยากลาง

๓.      บริเวณถนนพัทยาใต้

๔.      บริเวณถนนสายสาม

๕.       บริเวณถนนสายสอง

๖.      บริเวณถนนเลียบชายหาด

๗.      บริเวณถนน Walking Street

๘.      บริเวณเขาพระตำหนัก

๙.      บริเวณถนนทัพพระยา

๑๐.  บริเวณถนนสุขุมวิทพัทยาฝั่งซ้าย ตั้งแต่ซอยสุขุมวิทพัทยา ๔๑ ถึง ซอยสุขุมวิทพัทยา ๗๕

                จึงขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้น สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ  ทั้งนี้  หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติและในช่วงระยะแรกขอให้ผู้ใช้น้ำเฝ้าระวังเรื่องน้ำขุ่นด้วย

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๒-๔ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน