กปภ.สาขากุฉินารายณ์ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ ให้แก่ อบต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากุฉินารายณ์ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ ให้แก่ อบต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

กปภ.สาขากุฉินารายณ์ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ ให้แก่ อบต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

                  ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560  การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ โดย น.ส.เยาวเรศ เตชะวงศ์ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมพนักงานและลูกจ้างในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด ให้แก่  อบต.กุดหว้า  เพื่อแจกจ่ายในกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 65 พรรษา ณ วัดป่าหนองแฮด บ้านวังมน ม.3. ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานในพื้นที่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน