การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

     วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นายอภิชาติ ถ้ำจันทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 4/2560 ณ บริเวณตลาดพุมเรียง อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ได้ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาและการขอความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำ หากพบเห็นท่อแตก-รั่ว ให้แจ้งรายละเอียดต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์มาที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป พร้อมสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำที่มีต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อมทั้งตรวจสอบมาตรวัดน้ำบริเวณหน้าบ้านให้กับผู้ใช้น้ำและซ่อมแซมท่อน้ำที่มีปัญหาให้แก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างยิ่ง

เลื่อนขึ้นข้างบน