กปภ.สาขามหาสารคาม ออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ในพื้นที่ DMA5, DMA11 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขามหาสารคาม ออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ในพื้นที่ DMA5, DMA11

กปภ.สาขามหาสารคาม ออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ในพื้นที่ DMA5, DMA11

          ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 (เวลาประมาณ 20.00 - 00.00 น.) การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม โดยนายอาทิตย์ ต่างประโคน ผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นายจุมพล วิไลวรรณ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมพนักงานในสังกัด ทำการออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Controlในพื้นที่ DMA5, DMA11  เนื่องจากได้ตรวจพบความผิดปกติของการจ่ายน้ำของพื้นที่ดังกล่าว  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมน้ำสูญเสียในระบบจำหน่าย

เลื่อนขึ้นข้างบน