กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ในพื้นที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ในพื้นที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ในพื้นที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

                  ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 (เวลา 21.00 - 00.00 น.) การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ โดยนายณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการ ได้มอบหมายให้ นายวัฒนา มังวงศ์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสายงานในสังกัด ทำการออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ในพื้นที่แม่ข่ายกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการควบคุมน้ำสูญเสียในระบบจำหน่าย

เลื่อนขึ้นข้างบน