กปภ.สาาขาบางมูลนากจัดกิจกรรม"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาาขาบางมูลนากจัดกิจกรรม"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน"

กปภ.สาาขาบางมูลนากจัดกิจกรรม"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน"

วันที่ 12 กันยายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก นำโดย นายกมล  พรหมอยู่ หัวหน้างาน 8 งานผลิต หัวหน้างานอำนวยการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ประจำไตรมาสที่ 4/2560 ณ บ้านคลองห้วยชัน ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร โดยออกให้บริการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีกับ การประปาส่วนภูมิภาค ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำ และซ่อมท่อแตกทั่วรั่ว ฟรี

เลื่อนขึ้นข้างบน