กปภ.สาขาท่าแซะ จัดโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาท่าแซะ จัดโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

กปภ.สาขาท่าแซะ จัดโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

     วันอังคาร ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" โดยลงพื้นที่พบปะประชาชนบริเวณ ชุมชนบ้านเนินสันติ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ได้ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาและการขอความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำ หากพบเห็นท่อแตก-รั่ว ให้แจ้งรายละเอียดต่างๆ ทางกลุ่มไลน์ผู้ใช้น้ำ หรือ แจ้งผ่านทางโทรศัพท์มาที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป พร้อมสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการให้บริการของ กปภ.ของผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งตรวจสอบมาตรวัดน้ำบริเวณหน้าบ้านให้กับผู้ใช้น้ำ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างยิ่ง

เลื่อนขึ้นข้างบน