กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

กปภ.สาขาปราณบุรี

นำโดยนายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล  ผู้จัดการกปภ.สาขาปราณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน,พนักงานในสังกัด

เข้าร่วมโครงการปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 กันยายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ร่วมกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ดำเนินโครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father’s Land) ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี โดยมุ่งหวังปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกพนักงานรวมถึงชุมชนให้รัก
และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมีนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เดินทางมาเป็นประธานในการเปิด มีนายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ

กล่าวให้การต้อนรับ มีนายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ
ซึ่งภายในพิธี มีนายชาตรี จันทร์วีรชัย นายอำเภอกุยบุรี พร้อมด้วยนายกาญจนพันธ์ คำแหง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี นายทัศนะ ศรีวิลาศ หัวโครงการกุญชร รวมถึงชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค ชาวบ้านรวมไทย และบรรดานักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งหลังจากที่ประธานกล่าวเปิดงาน

ได้มีการมอบจักรยานจาก กปภ.ให้กับนักเรียนจำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 11 คัน ได้แก่โรงเรียนบ้านรวมไทย โรงเรียนบ้านย่านซื่อ โรงเรียนบ้านยางชุม จากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งนายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. ได้กล่าวว่า โครงการปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินฯจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ นั่นคือการคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติด้วยการพลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเพื่อสร้างสายน้ำลำธารอันเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญในการผลิตน้ำประปาสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน