กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"

กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" นำโดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมนายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด พร้อมใจกัน ทำความสะอาดบริเวณภายในและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ผ่านกิจกรรม ๕ส. "ร่วมใจสะสาง ทำงานอย่างสุขใจ สร้างนิสัย ๕ส." เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยและความเป็นระเบียบวินัยให้แก่ผู้ปฏิบัติกิจกรรม สิ่งของในที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการอีกด้วย

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน