กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน และเติมความห่วงใยให้แก่ลูกค้า ตามโครงการ “เติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน และเติมความห่วงใยให้แก่ลูกค้า ตามโครงการ “เติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน และเติมความห่วงใยให้แก่ลูกค้า ตามโครงการ “เติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

            ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (วันพุธที่ ๑๓ กันยายน  ๒๕๖๐)  การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาร้อยเอ็ด โดย นายนิคม พงศ์สุวรรณ ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน และเติมความห่วงใยให้แก่ลูกค้า ตามโครงการ "เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ บ้านแมต ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  เพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำนอกสถานที่ อาทิ การรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ การแจ้งท่อแตก รั่ว ล้างมาตร ระบายตะกอน พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สร้างความสัมพันธ์แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน