กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรม "ปลูกดอกดาวเรือง" น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรม "ปลูกดอกดาวเรือง" น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙

กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรม "ปลูกดอกดาวเรือง" น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) นำโดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมนายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งสีเหลืองเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการทำงานของข้าราชการ หลักความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักนำในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน