กปภ.สาขาสะเดาร่วมกันจัดกิจกรรม Morning talk ,ประชุม WSP และ PM ประจำเดือน กันยายน 2560 และการคัดเลือกดาวเด่น ประจำไตรมาสที่ 4/2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสะเดาร่วมกันจัดกิจกรรม Morning talk ,ประชุม WSP และ PM ประจำเดือน กันยายน 2560 และการคัดเลือกดาวเด่น ประจำไตรมาสที่ 4/2560

กปภ.สาขาสะเดาร่วมกันจัดกิจกรรม Morning talk ,ประชุม WSP และ PM ประจำเดือน กันยายน 2560 และการคัดเลือกดาวเด่น ประจำไตรมาสที่ 4/2560

  ในวันที่ 13 กันยายน 2560 นำโดย นายบัญญัติ จุลรอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา พร้อมทั้งหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรม Morning talk ,ประชุม WSP และ PM ประจำเดือน กันยายน 2560 และการคัดเลือกดาวเด่น ประจำไตรมาสที่ 4/2560 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ผู้จัดการได้กล่าวถึง ผลการประชุมอำเภอประจำเดือน เรื่องการสมัครเป็นจิตอาสาในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ซึ่ง กปภ.สาขาสะเดาได้มีพนักงานร่วมเป็นจิตอาสาจำนวน 8 ท่าน  นอกจากนี้ท่านผู้จัดการได้กล่าวถึงการร่วมมือร่วมใจ มีความรักและสามัคคีกันในการทำงานในองค์กร ,งานเลี้ยงเกษียณประจำปี2560 และสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2560   หลังจากนั้นได้มีการโหวดดาวเด่นประจำไตรมาสครั้งที่4/2560 ได้แก่ นางสาวธนาภา น้อยเสงี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดงานอำนวยการ  และการแนะนำตัวของพนักงานโอนย้ายมาใหม่ ได้แก่ นายเชาวลิต อนุสาร นายช่างเครื่องกล 5 สังกัดงานผลิต

เลื่อนขึ้นข้างบน