การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.สาขาปราณบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ กปภ. และคณะผู้บริหารระดับสูง กปภ. ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.สาขาปราณบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ กปภ. และคณะผู้บริหารระดับสูง กปภ. ”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.สาขาปราณบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ กปภ. และคณะผู้บริหารระดับสูง กปภ. ”

การประปาส่วนภูมิกาคสาขาปราณบุรี

นำโดยท่านผู้จัดการ พุฒิพัฒน์ธีรเวย์วิกุล พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายสมชาย มนต์บุรีนนท์

รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการ ผู้ว่าการ กปภ.พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ กปภ.เข้าเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำ

ของสถานีผลิตน้ำเสวยราช โดยมีนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผอ.กปภ.เขต 3 บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ กปภ.เขต 3 ทั้งนี้ นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ที่เกิดขึ้น และขอความร่วมมือจาก กปภ.รวมทั้งหน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน ในพื้นที่ต่อไป เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน