กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ร่วมกิจกรรมโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้ม..เคลื่อนที่” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ร่วมกิจกรรมโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้ม..เคลื่อนที่”

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ร่วมกิจกรรมโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้ม..เคลื่อนที่”

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ โดย นายพรชัย เกษดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ มอบหมายให้ นายสุนทร นิยมไทย หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ อำเภอจัตุรัส ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐  ณ ตลาดชุมชนบ้านร้านหญ้า หมู่ที่ ๔ ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เพื่อออกให้บริการรับเงินค่าน้ำนอกสถานที่และรับแจ้งท่อแตกรั่ว พร้อมได้รับฟังปัญหาความต้องการของผู้ใช้น้ำเพื่อการแก้ไขปัญหา ตลอดจน ได้ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ สร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญาลักษณ์ กปภ. จำนวน ๓๐๐ ขวด ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน