การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน มอบความสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน (CSR) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน มอบความสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน (CSR)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน มอบความสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน (CSR)

วันนี้ (13กันยายน 2560) การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน นำโยนายสุนันท์ รักษาชัฏ ผู้จัดการฯ พร้อมหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทำการส่งมอบงานปรับปรุงศาลาที่พักและจุดชมวิวศาลเจ้าปู่บ้านบะแต้ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน (CSR) ประจำปี 2560 ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่การประปาส่วนภูมิภาคได้แสดงออกถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร ทั้งนี้ สามารถสร้างรอยยิ้ม และความประทับใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก 

เลื่อนขึ้นข้างบน