กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประจำเดือนกันยายน 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประจำเดือนกันยายน 2560

กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประจำเดือนกันยายน 2560

        วันนี้ (วันพุธที่ 13 กันยายน 2560) เวลา 08.30น. การประปาส่วนภูมิภาค สาขา โดยการนำของ ผู้จัดการ ณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 12/2560 ประจำเดือนกันยายน 2560 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขากาฬสินธุ์ เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติงาน เป็นไปตามค่านิยมองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับพนักงานดีเด่น ประจำเดือนกันยายน 2560 ได้แก่

นายคมสัน ป้องกัน  นายช่างเครื่องกล 6  และ นายณรงค์ เชื้อเชิดพงษ์  ช่างไฟฟ้า 4

เลื่อนขึ้นข้างบน