กปภ.ข.๓ จัดพิธีเปิดโครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.๓ จัดพิธีเปิดโครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father

กปภ.ข.๓ จัดพิธีเปิดโครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father

          กปภ.ข.๓ จัดพิธีเปิดโครงการ "กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father's Land) ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ และฟื้นฟูแหล่งอาหารสำคัญของช้างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กว่า ๒๓๗ ตัว รวมถึงสร้างจิตสำนึกรักทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พร้อมสนับสนุนชุมชนให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งไปพร้อมๆ กับป่าไม้ของแผ่นดิน ในโอกาสนี้ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัยและกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน กปภ. รวมทั้ง อุทยานแห่งชาติกุยบุรีหน่วยงานราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมชนในท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากว่า ๕๐๐ ต้น ทั้งนี้ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ร่วมมอบรถจักรยาน จำนวน ๓๓ คัน ให้กับนายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้ใน "โครงการจักรยานเพื่อนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร" ในพื้นที่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและผู้จัดการในสังกัด กปภ.ข.๓ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในท้องถิ่น

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน