กปภ.สาขาสวรรคโลกดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคปี 2560 ให้แก่ อปท. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสวรรคโลกดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคปี 2560 ให้แก่ อปท.

กปภ.สาขาสวรรคโลกดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคปี 2560 ให้แก่ อปท.

                เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 กปภ.สาขาสวรรคโลกดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคปี 2560 ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการผลิตน้ำสะอาดตามมาตรฐานสากล พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ให้กับบุคลากรและคณะกรรมการบริหารระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว และเทศบาลตำบลในเมืองและในช่วงบ่ายได้นำคณะฯเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำประปาแม่ข่ายสวรรคโลก  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ ของพนักงาน กปภ.กับบุคลากร ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจะได้นำความรู้ความเข้าใจในการอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปปรับใช้ในกิจการประปา ต่อไปโดยมี พนักงาน กปภ.สาขาสวรรคโลก และนักวิทยาศาสตร์ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กปภ.ข.10 เป็นวิทยากร ณ.ห้องประชุม กปภ.สาขาสวรรคโลก

เลื่อนขึ้นข้างบน