กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2560

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2560

                 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากมีการตัดประสานท่อเมนส่งน้ำประปา AC ขนาด ๖๐๐ มม. บริเวณชลประทานอ่างเก็บน้ำมาบประชัน เพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๗ ชลบุรี–มาบตาพุด ตอน ๑–๓ ในวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๒.๐๐ น. โดยส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไหลอ่อนหรือไม่ไหล ดังนี้

๑.      ซอยฟาร์มจระเข้

๒.      ถนนหนองไม้แก่น

๓.      ถนนเนินพลับหวาน

๔.      หมู่บ้านเอื้ออาทร เนินพลับหวาน

๕.      หนองเกตุใหญ่ บางส่วน     

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้น สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ  ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงแรก หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๕ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน