กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

                  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากมีการตัดประสานท่อเมนส่งน้ำประปา PE ขนาด ๓๑๕ มม. บริเวณแยกทางหลวงหมายเลข ๓ – บ้านชากแง้ว ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชบ.๑๐๐๘ ในวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๘.๐๐ น.ส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไหลอ่อนหรือไม่ไหล ดังนี้

๑.      ซอยนาจอมเทียน ๑๗ ถึงซอยนาจอมเทียน ๒๑ (ฝั่งเลขคี่)

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้น สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ  ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงแรก หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๔ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

 

                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน