กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 .

..........................................................

ขอให้สำรองน้ำไว้ใช้ในวัน/เวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

พบเจอปัญหาการใช้น้ำประปาน้ำขุ่น/แดง/มีตะกอน

โทร 038-461042

เลื่อนขึ้นข้างบน