กปภ.สาขาวัฒนานคร ปิดน้ำซ่อมท่อ pvc 200 มม. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาวัฒนานคร ปิดน้ำซ่อมท่อ pvc 200 มม.

กปภ.สาขาวัฒนานคร ปิดน้ำซ่อมท่อ pvc 200 มม.

เรียน ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่บริเวณอำเภอคลองหาด เนื่องจากปิดน้ำซ่อมแซมท่อ PVC ขนาด 200 มม. จึงส่งผลกระทบให้น้ำไม่ไหล คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา 13.30 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 037-261-405 และ 063-189-1405

เลื่อนขึ้นข้างบน