กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561  เวลา 08.30-17.00 น

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561  เวลา 08.30-17.00 น 

.......................

ขอให้สำรองน้ำไว้ใช้ในวันเวลาดังกล่าว 

พบเจอปัญหาน้ำขุ่นแดง/มีตะกอน โทร. 038-461042

เลื่อนขึ้นข้างบน