ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,312,169 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,307,050 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 159,991,319 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 148,077,190 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 101,864,932 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 24/01/2018 ประชุมร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต3 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC)
2 24/01/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 23 ม.ค. 2561 เวลา 16.50-19.50 น.
3 23/01/2018 กปภ. เปิดโครงการ “PWA Digital Canteen” สนับสนุนสังคมไร้เงินสด
4 23/01/2018 กปภ.-กรมอนามัย ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา
5 23/01/2018 กปภ. ลงนาม MOU กับกรมอนามัย ตอกย้ำความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา
6 23/01/2018 กปภ.สาขาเกาะคาร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
7 23/01/2018 ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
8 23/01/2018 กปภ.สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่มโครงการ “วิ่งด้วยใจ..มอบให้โรงพยาบาลบ้านบึง”
9 23/01/2018 ผอ. กปภ. เขต ๘ ลงพื้นที่ร่วมประชุมวางแผนลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอุบลราชธานี
10 23/01/2018 กปภ.สาขาเขมราฐเข้าอวยพรปีใหม่หน่วยงานราชการเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 24/01/2018 แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ๒๐๐ มม.
2 24/01/2018 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณแยกทางเข้าบ้านโนนม่วง_24/01/61
3 24/01/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 22.00 - 06.00 น.ของวันที่ 25 ม.ค.2561 _24/01/2561
4 24/01/2018 กปภ.สาขาจันทบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อส่งน้ำ PE ขนาด 400 มม.บริเวณหน้าศูนย์รถเชฟโรเลต ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต _24/01/2561
5 24/01/2018 กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังตกตะกอน บริเวณสถานีผลิตน้ำคีรีรัฐนิคม_17/01/61
6 23/01/2018 กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หมู่บ้านชินวัตร ซอยสุขุมวิท 46 _23/01/61
7 23/01/2018 กปภ.สาขา ระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ซอยปัญญาพล _23/01/61
8 23/01/2018 กปภ.สาขา บ้านโป่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยศิริทวี _23/01/61
9 23/01/2018 กปภ.สาขา บางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 400 มม. บริเวณ สถานีจ่ายน้ำคลองนา _23/01/61
10 23/01/2018 กปภ.สาขา ขาณุวรลักษบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ หน้าเทศบาลท่ามะเขือ _23/01/61
เลื่อนขึ้นข้างบน