ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,268,829 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,188,475 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 156,849,037 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 146,854,703 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 103,374,175 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/09/2017 กปภ. Start up เริ่ม กปภ.สาขาดิจิทัล 1 ต.ค. นี้
2 26/09/2017 กิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/2560
3 26/09/2017 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการออกหน่วยบริการประชาชน
4 26/09/2017 กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกันยายน 2560
5 26/09/2017 กปภ.สาขาชัยภูมิ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/60
6 26/09/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก จัดกิจกรรม 5 ส
7 26/09/2017 กปภ.สาขาบางคล้าประกาศหยุดจ่ายน้ำ
8 26/09/2017 กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
9 26/09/2017 กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดป้าย “โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด”
10 26/09/2017 กปภ.ข.๑ จัด Big Cleaning Day
เลื่อนขึ้นข้างบน