ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,244,485 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,211,290 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 155,560,669 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 146,161,116 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 105,414,255 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/07/2017 กปภ. – กปน. ขับเคลื่อนภารกิจให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อระหว่าง 2 หน่วยงาน
2 21/07/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2560
3 21/07/2017 กปภ.สาขาจุน ดำเนินกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน “Home Care” ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
4 21/07/2017 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
5 21/07/2017 การประปาส่วนภูมิภาคเขต6 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)
6 21/07/2017 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย
7 21/07/2017 กปภ.สาขาอุทัยธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำ เนื่องจากซ่อมท่อ(ฉุกเฉิน) AC ขนาด 200
8 21/07/2017 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ร่วมโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๕ พรรษามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
9 21/07/2017 นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เช้าวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
10 21/07/2017 งานผลิตประปาชลบุรี ดูงานการผลิตน้ำ ตามมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015
เลื่อนขึ้นข้างบน