ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายปฏิญญา เพ็ชรมาก

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ที่อยู่
330 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง
ต.ป่าตัน
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
50300
โทรศัพท์
0-5323-3479 , 0-5323-3480 , 092-2245470
โทรสาร
0-5325-2272
Email
PrasatP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 114,021 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 145,332 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 4,655,447 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 3,945,180 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 2,844,357 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ท.นครเชียงใหม่ อ.เมืองฯ 40.169 คลองชลประทานแม่แตง ลุ่มน้ำปิง
2 ทต.สันทรายหลวง อ.สันทราย 36.000 และบ่อบาดาล ลุ่มน้ำปิง
3 ทต.ช้างเผือก อ.เมืองฯ ชุมชนนอกเขตเทศบาล 18 หมู่บ้าน 6.100 และ แม่น้ำปิง ลุ่มน้ำปิง
4 ทต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด 5.000 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ลุ่มน้ำปิง
5 ทต.ยางเนิ้ง อ.สารภี 4.880
6 ทต.บ้านกาด อ.แม่วาง 4.600 ลำห้วยแม่วางและบ่อบาดาล ลุ่มน้ำปิง
7 อบต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง 2.750 คลองชลประทานแม่แตง ลุ่มน้ำปิง
รวม 99.499

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 08/01/2018 การปิดน้ำเพื่อประสานท่อเมนประปา
2 08/01/2018 การปิดน้ำเพื่อย้ายตำแหน่งมาตรวัดน้ำ Electromagnetic Flow ขนาด ๓๐๐ มม. DMA ๔๑ ปาล์มสปริง
3 08/01/2018 การปิดน้ำเพื่อประสานท่อเมนประปา
4 27/12/2017 กปภ.ชม.(พ) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Aqua Tech Co.,Ltd.
5 26/12/2017 กปภ.ชม.(พ) จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
6 10/09/2017 กปภ.ชม.(พ) ออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ พร้อมติดตั้งประปาแล้วเสร็จภายใน ๑ วัน วันหยุดสุดสัปดาห์
7 07/09/2017 กปภ.ชม.(พ) ออกให้บริการในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ พื้นที่ ถ.นิมมานเหมินท์
8 01/09/2017 กปภ.ชม.(พ) ถวายดอกไม้จันทร์ดารารัตน์ โดยผ่านจังหวัดเชียงใหม่
9 30/08/2017 กปภ. ผนึกกำลัง ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านป่าสักงาม พร้อมศึกษาดูงานโครงการอุโมงค์ส่งน้ำช่วงเขื่อนแม่งัด-เขื่อนแม่กวง
10 21/08/2017 กปภ.ชม.(พ) ออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ พร้อมติดตั้งประปาแล้วเสร็จภายใน ๑ วัน วันหยุดสุดสัปดาห์

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 24/01/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 22.00 - 06.00 น.ของวันที่ 25 ม.ค.2561 _24/01/2561
2 22/01/2018 กปภ.สาขา เชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ปากซอยทางเข้าโรงแรมฟูราม่า _22/01/61
3 21/01/2018 กปภ.สาขา เชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ แยกท่าแพร ( จำนวน 2 จุด) _21/01/61
4 20/01/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณใกล้ไปรษณีย์พระสิงห์_20/01/61
5 19/01/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณแยกที่ว่าการอำเภอสารภี_19/01/61
6 18/01/2018 กปภ.สาขา เชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 300 มม. บริเวณ ถนนโชตนาฝั่งขวา _18/01/61
7 17/01/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 17 ม.ค. 2561 วลา 22.00 - 06.00 ของวันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. 61 เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ_จำนวน 2 จุด 15/01/2561
8 17/01/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ วันพุธ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 เนื่องจากอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท. สาขาสี่แยกทางขึ้นสะเมิง (ทางขึ้นไปน้ำตกแม่สา)_17/01/2561
9 17/01/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ (ไม่ทราบขนาด) บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 47/5 ถ.สวนดอกซอย6_17/01/61 (3 จุด)
10 16/01/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ หยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.บริเวณ หน้าการประปาส่วนภูมิภาค เขต9 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย_16/01/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน