ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายธีระยุทธ ทองสุก

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่
ที่อยู่
530 หมู่ 6
ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์
67140
โทรศัพท์
0-5678-1598
โทรสาร
0-5678-1115
Email
TeerayuthT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,577 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 6,720 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 198,032 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 171,801 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 133,340 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน 7.680 แม่น้ำป่าสัก ลุ่มน้ำป่าสัก
2 ทต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ 3.120 แม่น้ำป่าสักและฝายคลองยาง ลุ่มน้ำป่าสัก
รวม 10.800

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/05/2018 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 กปภ.สาขาหนองไผ่ ได้ร่วมทำกิจกรรมBig Clenning Day
2 11/05/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ได้ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2561
3 10/05/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ ออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่
4 04/05/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ ได้มอบเกียรติบัตร “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่
5 19/04/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ โดย นายธีระยุทธ ทองสุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่
6 18/04/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด
7 22/03/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด
8 21/03/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ ได้เข้าร่วม" โครงการเติมใจให้กัน" ครั้งที่ 2/2561
9 08/03/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ เข้าร่วมโครงการสนทนายามเช้า (MOrning Talk) ครั้งที่ 6/2561
10 22/02/2018 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ.สาขาหนองไผ่ เข้าร่วม “โครงการประปาเพื่อประชารัฐ”

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน