ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายธีระยุทธ ทองสุก

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่
ที่อยู่
530 หมู่ 6
ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์
67140
โทรศัพท์
0-5678-1598
โทรสาร
0-5678-1115
Email
TeerayuthT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,543 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 6,720 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 188,580 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 149,172 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 119,214 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน 7.680 แม่น้ำป่าสัก ลุ่มน้ำป่าสัก
2 ทต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ 3.120 แม่น้ำป่าสักและฝายคลองยาง ลุ่มน้ำป่าสัก
รวม 10.800

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 12/02/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม......เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังท่าดี หมู่ที่ 5 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
2 29/01/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ ร่วมโครงการสนทนายามเช้า (MOrning Talk) ครั้งที่ 4/2561
3 12/01/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ โดย นายธีระยุทธ ทองสุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ ได้มอบให้หัวหน้างานอำนวยการ ส่งมอบสิ่งของรางวัลให้กับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ออกรางวัลมัจฉากาชาด
4 11/01/2018 วันที่ 11 มกราคม 2561 โดย นายธีระยุทธ ทองสุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงาน และไหว้พระแม่ธรณีพร้อมพระภูมิเจ้าที่ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่
5 09/01/2018 กปภ.สาขาหนองไผ่ เข้าร่วมโครงการทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
6 26/12/2017 วันที่ 25 ธันวาคม2560การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ ได้นำน้ำดื่ม ตราสัญญาลักษณ์ กปภ.เข้าร่วมแจกในกิจกรรมโครงการรวมพลัง ประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน จำนวน 300 ขวด
7 26/12/2017 วันที่ 25 ธันวาคม2560การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ โดย นายธีระยุทธ ทองสุก พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการฯ และหัวหน้างานผลิต ได้เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการเพื่อนำของชำรวยไปมอบให้ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2561
8 22/12/2017 กปภ.สาขาหนองไผ่ ได้จัดกิจกรรม มุ่งมั่นเพื่อปวงชน" โครงการเติมใจให้กัน" ครั้งที่ 1/2561
9 20/12/2017 กปภ.สาขาหนองไผ่ โดย นายธีระยุทธ ทองสุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ เข้าร่วมเปิดโครงการ ร่วมใจประชารัฐ รักน้ำ สร้าง 65 ฝาย ที่เทศบาลตำบลบ้านโภชน์
10 13/12/2017 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดย นายธีระยุทธ ทองสุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขหนองไผ่ จัดโครงการสนทนายามเช้า (MOrning Talk) ครั้งที่ 3/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน