ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายเสริม หึกขุนทด

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ที่อยู่
290 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
40000
โทรศัพท์
0-4323-6452, 0-4324-2253
โทรสาร
0-4323-6452
Email
SermH@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
รวม

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 08/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการฯ “แนวทางปฏิบัติงานด้านระบบจำหน่าย และการบริการผู้ใช้น้ำ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.๖
2 01/12/2017 <<กปภ.ลงพื้นที่บริการด้วยหัวใจ>> การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาโพนทอง ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาเคลื่อนที่ในโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ณ บ้านโพนทองน้อย ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
3 29/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
4 29/11/2017 <<ทุ่มสุดตัว กปภ.สาขาบ้านไผ่ เตรียมความพร้อมขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก GECC ตามนโยบายรัฐบาล>> ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบ้านไผ่ เพื่อดูสถานที่ และประชุมเตรียมความพร้อมขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก GECC ตามนโยบายรัฐบาล
5 28/11/2017 << สร้างสรรค์องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพการบริการด้วยมาตรฐาน GECC >> การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดย กองระบบจำหน่าย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม และสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
6 27/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ร่วมประชุมหารือโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ อบต.หนองห้าง
7 22/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ออกสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว มุ่งเป้าลดน้ำสูญเสีย
8 21/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ ออกหน่วยให้บริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน “เติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
9 20/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดย กองระบบจำหน่าย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
10 17/11/2017 รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาฯ
เลื่อนขึ้นข้างบน