ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อ-นามสกุลผอ.เขต

นายเสริม หึกขุนทด

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ที่อยู่
290 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
40000
โทรศัพท์
0-4323-6452, 0-4324-2253
โทรสาร
0-4323-6452
Email
SermH@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
รวม

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 17/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) พร้อมประชุม DSM และ WSP ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
2 17/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมเตรียมความพร้อมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กปภ.ข.๖ ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๑
3 17/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กปภ.ข.๖ ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๑
4 09/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดหาผู้รับจ้าง และประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนแม่บทแผนงานโครงการงบลงทุนไม่เป็นโครงการของ กปภ.
5 27/04/2018 กปภ.ข.๖ ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (OIS)
6 27/04/2018 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมรับชำระต่างสาขา ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๖
7 24/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) และกองฝึกอบรมภูมิภาค ๒ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
8 23/04/2018 เมื่อวันที่ 13-15 เม.ย.2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต6 สืบสานประเพณีอันดีงามเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับ สาขาในสังกัด พื้นที่ใกล้เคียง ณ วัดอมรบูรณาราม บ้านโคกก่อง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
9 23/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดกิจกรรมสนทนาประสาประปา “Morning Talk” โครงการ WSP & PM และโครงการ DSM ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
10 18/04/2018 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน