ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ที่อยู่
160 ม.2
ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี
20000
โทรศัพท์
038-275818-9
โทรสาร
038-275820
Email
SurachaiC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
รวม

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 24/04/2017 กปภ.เขต ๑ จัดสัมมนาซักซ้อมข้อมูลเชิงปฏิบัติการด้านมาตรวัดน้ำ
2 07/04/2017 กปภ.ข.1 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
3 05/04/2017 กปภ.ข.1 จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย
4 31/03/2017 กปภ.เขต 1 จัดกิจกรรม CSR เก็บขยะชายหาดบางแสน
5 29/03/2017 กปภ.เขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์จัดประชุมรับโอนกิจการประปา ต.สองสลึง
6 15/03/2017 กปภ.เขต ๑ และ กปภ.สาขาศรีราชา จัดกิจกรรมให้ความรู้ DSM
7 10/03/2017 ผู้ว่าการ กปภ. พร้อมด้วย กปภ.ข.1 ต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
8 07/03/2017 กปภ.ข.1 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)
9 01/03/2017 กปภ.ข.1 ร่วมงานวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 38 ปี
10 27/02/2017 กปภ.เขต 1 ประชุมซักซ้อมการประเมินผลสมรรถนะความสามารถ ประจำปี 2560
เลื่อนขึ้นข้างบน