ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ที่อยู่
160 ม.2
ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี
20000
โทรศัพท์
038-275818-9
โทรสาร
038-275820
Email
SurachaiC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
รวม

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 11/05/2017 กปภ.เขต ๑ ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ
2 27/04/2017 กปภ.เขต ๑ ร่วมบริจาคและคัดแยกเสื้อผ้ามือสอง
3 24/04/2017 กปภ.เขต ๑ จัดสัมมนาซักซ้อมข้อมูลเชิงปฏิบัติการด้านมาตรวัดน้ำ
4 07/04/2017 กปภ.ข.1 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
5 05/04/2017 กปภ.ข.1 จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย
6 31/03/2017 กปภ.เขต 1 จัดกิจกรรม CSR เก็บขยะชายหาดบางแสน
7 29/03/2017 กปภ.เขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์จัดประชุมรับโอนกิจการประปา ต.สองสลึง
8 15/03/2017 กปภ.เขต ๑ และ กปภ.สาขาศรีราชา จัดกิจกรรมให้ความรู้ DSM
9 10/03/2017 ผู้ว่าการ กปภ. พร้อมด้วย กปภ.ข.1 ต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
10 07/03/2017 กปภ.ข.1 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)
เลื่อนขึ้นข้างบน