ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ที่อยู่
160 ม.2
ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี
20000
โทรศัพท์
038-275818-9
โทรสาร
038-275820
Email
SurachaiC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
รวม

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/07/2017 กปภ.เขต ๑ จัดอบรมหัวข้อ “การจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์”
2 18/07/2017 กปภ.เขต ๑ จัดอบรมหัวข้อ “การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล”
3 12/07/2017 กปภ.เขต ๑ ร่วมกับ กปภ.สาขาพนมสารคาม,สาขาฉะเชิงเทราและสาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
4 09/07/2017 กปภ.เขต ๑ และ กปภ.สาขาศรีราชา จัด CSR ถวายเทียนพรรษา ปี ๖๐
5 30/06/2017 กปภ.เขต ๑ และ กปภ.สาขาพนัสนิคมร่วมกับ เทศบาลตำบลหมอนนาง จัดประชุมประชาคมรับโอนกิจการประปา
6 28/06/2017 กปภ.เขต 1 จัดอบรมซักซ้อมการเร่งรัดติดตามหนี้สิน รอบที่ 2
7 27/06/2017 รปก.3 เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการร่วมดำเนินงานใน กปภ.
8 26/06/2017 กปภ.ข.๑ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ DSM
9 26/06/2017 กปภ.ข.1 จัดอบรมการใช้โปรแกรม LibreOffice Calc
10 21/06/2017 กปภ.เขต 1 จัดอบรมซักซ้อมการเร่งรัดติดตามหนี้ค่าน้ำประปา
เลื่อนขึ้นข้างบน