ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ที่อยู่
160 ม.2
ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี
20000
โทรศัพท์
038-275818-9
โทรสาร
038-275820
Email
SurachaiC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
รวม

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/09/2017 กปภ.ข.1 จัดกิจกรรม “กปภ.ข.1ร่วมใจทำความดีปรับปรุงห้องน้ำวัดในชนบท”
2 20/09/2017 กปภ.ข.1 ร่วมใจทำความดีปรับปรุงห้องน้ำวัดในชนบท
3 19/09/2017 กปภ.เขต ๑ ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์
4 12/09/2017 จิตอาสา กปภ.ข.๑ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ
5 29/08/2017 กปภ.ข.๑ ประชุมเตรียมความพร้อม กปภ.สาขาดิจิทัล
6 25/08/2017 กปภ.เขต ๑ และ กปภ.สาขาบ้านบึง ประชาสัมพันธ์โครงการ DSM
7 24/08/2017 กปภ.เขต ๑ ร่วมกับ อบต.สำนักท้อน จัดประชุมประชาคมขอใช้ที่ดินและแหล่งน้ำ
8 22/08/2017 กปภ.เขต ๑ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
9 13/08/2017 กปภ.เขต ๑ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
10 11/08/2017 กปภ.ข.๑ ร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ
เลื่อนขึ้นข้างบน