ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ที่อยู่
160 ม.2
ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี
20000
โทรศัพท์
038-275818-9
โทรสาร
038-275820
Email
SurachaiC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
รวม

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/04/2018 กปภ.ข.๑ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานชลประทานที่ ๙
2 18/04/2018 กปภ.ข.๑ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
3 30/03/2018 กปภ.เขต ๑ จัด CSR เพื่อน้องออทิสติก
4 23/03/2018 กปภ.เขต ๑ ประชุมติดตามปัญหาคุณภาพน้ำ จ.ระยอง
5 20/03/2018 กปภ.เขต ๑ ร่วมกับ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) สนับสนุนกิจกรรมกาชาดจังหวัดชลบุรี
6 14/03/2018 กปภ.ข.๑ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ DSM
7 07/03/2018 กปภ.เขต ๑ จัดการอบรมหัวข้อ “รอบรู้ ก้าวสู่ GECC”
8 28/02/2018 กปภ.ข.๑ ร่วมงานวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ ๓๙ ปี
9 28/02/2018 กปภ.เขต ๑ จัดพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณีฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๓๙ ปี
10 14/02/2018 กปภ.เขต ๑ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน