ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ที่อยู่
152 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท
ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี
20000
โทรศัพท์
038-274865-6
โทรสาร
038-274916
Email
 
กปภ.สาขาชลบุรี (พ)
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 123,690 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 184,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 4,579,642 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 4,566,129 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 3,394,263 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.แสนสุข อ.เมืองฯ 20.268 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต .อ่างศิลา อ.เมืองฯ 18.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.บ้านสวน อ.เมืองฯ 16.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.คลองตำหรุ อ.เมืองฯ 9.800 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทต .บางทราย อ.เมืองฯ 6.600 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 ทม.ชลบุรี อ.เมืองฯ 4.567 อ่างเก็บน้ำบางพระ , อีสต์วอเตอร์ และ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
7 อบต.หนองไม้แดง,อบต.นาป่า,อบต.หนองรี, อบต.หนองข้างคอก,อบต.ห้วยกะปิ ต.บางทราย 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
8 อบต.เสม็ด,อบต.เหมือง,อบต.คลองตำหรุ ต.อ่างศิลา อ.เมืองฯ 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 75.735

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/01/2018 กปภ.ชลบุรี บริการน้ำดื่ม โครงการ อบจ.ชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใย ประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์ติดตั้งแอปพลิเคชั่น PWA Wallet
2 15/01/2018 กปภ.ชลบุรี จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2561
3 15/01/2018 กปภ.ชลบุรี เทคแคร์ผู้ใช้น้ำถึงบ้าน ตาม โครงการ “ประปาเพื่อประชารัฐ” ของขวัญปีใหม่ 2561
4 28/12/2017 กปภ.ชลบุรี (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนธันวาคม 2560
5 26/12/2017 กปภ.ชลบุรี จัดโครงการมุ่ง – มั่น - เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561
6 25/12/2017 ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
7 25/12/2017 กปภ.ชลบุรี (พ) จัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญ ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส
8 20/12/2017 ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
9 18/12/2017 กปภ.ชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่มกิจกรรม วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
10 12/12/2017 กปภ.ชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่มกิจกรรม ก้าวให้ถึงอย่างพอเพียง สานต่อ โครงการ “ก้าวคนละก้าว” ตูน บอดี้สแลม
เลื่อนขึ้นข้างบน