ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายวิโรจน์ เสือทิม

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ที่อยู่
152 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท
ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี
20000
โทรศัพท์
038-274865-6
โทรสาร
038-274916
Email
ViroteS@pwa.co.th
กปภ.สาขาชลบุรี (พ)
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 122,262 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 184,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 4,460,203 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 4,447,616 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 3,445,494 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.แสนสุข อ.เมืองฯ 20.268 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต .อ่างศิลา อ.เมืองฯ 18.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.บ้านสวน อ.เมืองฯ 16.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.คลองตำหรุ อ.เมืองฯ 9.800 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทต .บางทราย อ.เมืองฯ 6.600 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 ทม.ชลบุรี อ.เมืองฯ 4.567 อ่างเก็บน้ำบางพระ , อีสต์วอเตอร์ และ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
7 อบต.หนองไม้แดง,อบต.นาป่า,อบต.หนองรี, อบต.หนองข้างคอก,อบต.ห้วยกะปิ ต.บางทราย 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
8 อบต.เสม็ด,อบต.เหมือง,อบต.คลองตำหรุ ต.อ่างศิลา อ.เมืองฯ 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 75.735

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 18/08/2017 ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
2 17/08/2017 ประปาชลบุรี ร่วมกับ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลีตี้ส์ เดินระบบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำดิบก่อนผลิตเป็นน้ำประปา
3 15/08/2017 ประปาชลบุรี บริการน้ำดื่ม งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
4 11/08/2017 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกิจกรรมปลูกกล้า ถวายแม่
5 04/08/2017 กปภ.ชลบุรี สนับสนุนน้ำดื่มงาน วันรพี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
6 31/07/2017 กปภ.ชลบุรี บริการน้ำดื่ม กิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
7 24/07/2017 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ หมู่ 6 และ หมู่ 7 ต.ห้วยกะปิ จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการใส่ใจผู้บริโภค
8 21/07/2017 งานผลิตประปาชลบุรี ดูงานการผลิตน้ำ ตามมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015
9 21/07/2017 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) แจกน้ำดื่ม กปภ. พร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้น้ำ
10 20/07/2017 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ อบต.หนองข้างคอก จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการใส่ใจผู้บริโภค
เลื่อนขึ้นข้างบน