ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายวิโรจน์ เสือทิม

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ที่อยู่
152 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท
ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี
20000
โทรศัพท์
038-274865-6
โทรสาร
038-274916
Email
ViroteS@pwa.co.th
Webboard
Webboard
กปภ.สาขาชลบุรี (พ)
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 120,821 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 184,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 4,434,081 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 4,407,241 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 3,341,634 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.แสนสุข อ.เมืองฯ 20.268 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต .อ่างศิลา อ.เมืองฯ 18.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.บ้านสวน อ.เมืองฯ 15.960 การประปาแหลมฉบัง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.คลองตำหรุ อ.เมืองฯ 9.800 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทต .บางทราย อ.เมืองฯ 6.600 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 ทม.ชลบุรี อ.เมืองฯ 4.567 อ่างเก็บน้ำบางพระ , อีสต์วอเตอร์ และ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
7 อบต.หนองไม้แดง,อบต.นาป่า,อบต.หนองรี, อบต.หนองข้างคอก,อบต.ห้วยกะปิ ต.บางทราย 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
8 อบต.เสม็ด,อบต.เหมือง,อบต.คลองตำหรุ ต.อ่างศิลา อ.เมืองฯ 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 75.695

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/03/2017 ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
2 17/03/2017 กปภ.ชลบุรี มอบถังน้ำดื่ม แก่เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นของรางวัล "ร้านมัจฉากาชาด" ประจำปี ๒๕๖๐
3 17/03/2017 กปภ.ชลบุรี จัดกิจกรรม Morning Talks ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
4 15/03/2017 กปภ. สาขาชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่ม โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประจำปี 2560
5 15/03/2017 กปภ. สาขาชลบุรี (พ) ตรวจสอบสินทรัพย์ ณ สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 ภายใต้แนวคิด “ที่นี่ .. องค์กรโปร่งใส”
6 14/03/2017 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ต้อนรับนักศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา พร้อมให้ความรู้เต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “กว่าจะเป็นน้ำประปา จากต้นน้ำสู่ปลายก๊อก”
7 14/03/2017 ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 15 มี.ค. 60
8 13/03/2017 ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 15 มี.ค. 60
9 10/03/2017 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) บริการเชิงรุก นำนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำบางพระและน้ำประปาเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
10 28/02/2017 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) แจกน้ำดื่ม กปภ. พร้อมประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เลื่อนขึ้นข้างบน