ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสมนึก สุรินทร์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง
ที่อยู่
เลขที่ 34 ถนนธารนที
ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี
20170
โทรศัพท์
038-443710
โทรสาร
038-444325
Email
SomnukS@pwa.co.th
Facebook
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 24,508 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 23,280 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 885,506 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 671,108 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 591,907 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง 11.692 อ่างเก็บน้ำหนองอิรุณ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ 9.051 อ่างเก็บน้ำอ่างแก้วและหนองผักหนาม ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทม.บ้านบึง อ.บ้านบึง 8.020 อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ,หนองรีและ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.หัวกุญแจ อ.บ้านบึง 1.800 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 อบต.หนองซาก,อบต.หนองซ้ำซาก 0.000 การประปาชลบุรี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 อบต.หนองบอนแดง,อบต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 30.563

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/03/2018 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ฯ
2 21/03/2018 กปภ.สาขาบ้านบึง จัดพิธีทำบุญสำนักงาน ประจำปี 2561
3 20/03/2018 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมโครงการพบญาติใกล้ชิด เรือนจำกลางชลบุรี
4 13/03/2018 กปภ. สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนมีนาคม
5 13/03/2018 กปภ.สาขาบ้านบึง จัดประชุมสายงาน ประจำเดือนมีนาคม
6 09/03/2018 กปภ.สาขาบ้านบึง ลงพื้นที่รับคำร้องขอติดตั้งฯ ผู้ใช้น้ำรายใหม่ และจัดกิจกรรมเติมใจให้กันฯ แก่ผู้ใช้น้ำรายเก่า
7 27/02/2018 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมประชุมแนวทางและแผนการใช้น้ำคลองหลวง รัชชโลทร
8 27/02/2018 กปภ.สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่มวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า
9 27/02/2018 กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)” ครั้งที่ 4/2561
10 21/02/2018 กปภ. สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์
เลื่อนขึ้นข้างบน