ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสมนึก สุรินทร์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง
ที่อยู่
เลขที่ 34 ถนนธารนที
ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี
20170
โทรศัพท์
038-443710
โทรสาร
038-444325
Email
SomnukS@pwa.co.th
Facebook
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 22,906 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 23,280 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 979,538 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 718,683 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 540,350 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง 11.692 อ่างเก็บน้ำหนองอิรุณ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ 9.051 อ่างเก็บน้ำอ่างแก้วและหนองผักหนาม ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทม.บ้านบึง อ.บ้านบึง 8.020 อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ,หนองรีและ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.หัวกุญแจ อ.บ้านบึง 1.800 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 อบต.หนองซาก,อบต.หนองซ้ำซาก 0.000 การประปาชลบุรี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 อบต.หนองบอนแดง,อบต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 30.563

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 25/04/2017 กปภ.สาขาบ้านบึง ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมการทดสอบระบบงานเพิ่มกำลัง การผลิต ณ สถานีผลิตน้ำคลองหลวง อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
2 21/04/2017 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมประชุมกับตัวแทน บจก. เฟล็คซเน็ต และพนักงานอ่านมาตรบริษัทฯ
3 19/04/2017 กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ พร้อมสรงน้ำพระและพระแม่ธรณี เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2560
4 11/04/2017 กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ.
5 11/04/2017 กปภ.สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่มให้กับอำเภอบ้านบึง
6 05/04/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)
7 05/04/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง จัดประชุมสายงาน
8 31/03/2017 กปภ.สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่มให้กับอำเภอบ้านบึง
9 31/03/2017 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมประชุมกับฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค
10 08/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)
เลื่อนขึ้นข้างบน