ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายนิกร หมวกสีปาน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
ที่อยู่
7 ถนนจารุวร
ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี
20140
โทรศัพท์
038-461042, 038-462973
โทรสาร
038-461042 ต่อ 109
Email
NikornM@pwa.co.th
Webboard
Webboard
5531014@pwa.co.th
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 33,423 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 36,730 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,167,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,111,106 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 905,089 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.หนองตำลึง อ.พานทอง 13.510 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.บ่อทอง อ.บ่อทอง 7.296 อ่างเก็บน้ำบ่อทอง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.ท่าบุญมี กิ่ง อ.เกาะจันทร์ 5.650 ผิวดินและคลองท่าบุญมี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.พานทอง(หนองกะขะ)อ.พานทอง 2.830 อ่างเก็บน้ำหนองปรือ,หนองกะขะ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทม.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม 2.760 ลำห้วยสาริกา,รับน้ำ ป.ชลบุรี บางส่วน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 32.046

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/03/2017 ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มี.ค.๖๐
2 21/03/2017 ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันในวันศุกร์ที่ ๒๔ มี.ค.๖๐
3 16/03/2017 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ (8 มี.ค.60)
4 16/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการในโครงการเติมใจให้กัน Home care ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
5 13/03/2017 หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันพุธที่ ๑๕ มี.ค.๖๐
6 09/03/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ประชุมซักซ้อมข้อแนะนำของตรวจสอบ
7 06/03/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว
8 06/03/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์
9 06/03/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ช่องที่ ๓ สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม
10 06/03/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ประจำวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
เลื่อนขึ้นข้างบน