ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายนิกร หมวกสีปาน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
ที่อยู่
7 ถนนจารุวร
ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี
20140
โทรศัพท์
038-461042, 038-462973
โทรสาร
038-461042 ต่อ 109
Email
NikornM@pwa.co.th
5531014@pwa.co.th
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 35,130 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 36,230 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,225,817 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,214,890 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 957,130 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.หนองตำลึง อ.พานทอง 13.510 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.บ่อทอง อ.บ่อทอง 7.296 อ่างเก็บน้ำบ่อทอง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.ท่าบุญมี กิ่ง อ.เกาะจันทร์ 5.650 ผิวดินและคลองท่าบุญมี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.พานทอง(หนองกะขะ)อ.พานทอง 2.830 อ่างเก็บน้ำหนองปรือ,หนองกะขะ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทม.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม 2.760 ลำห้วยสาริกา,รับน้ำ ป.ชลบุรี บางส่วน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 32.046

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 06/09/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศเรื่องน้ำไหลอ่อน
2 31/08/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 07.30 – 20.00 น.
3 31/08/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน สิงหาคม 2560
4 31/08/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม สายงานผลิตจัดประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560
5 28/08/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ลงพื้นที่พูดคุยและชี้แจงรายละเอียดการขอติดตั้งมิเตอร์ประปา ณ หมู่ 3 และหมู่ 8 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
6 28/08/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์
7 16/08/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 22 และวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
8 15/08/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคม
9 15/08/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนโรงผลิตน้ำขนาด 300 ลบ.ม. (ทั้ง2ฝั่ง) สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม
10 12/08/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่มให้อบต.เกาะลอยบางหัก
เลื่อนขึ้นข้างบน