ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายนิกร หมวกสีปาน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
ที่อยู่
7 ถนนจารุวร
ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี
20140
โทรศัพท์
038-461042, 038-462973
โทรสาร
038-461042 ต่อ 109
Email
NikornM@pwa.co.th
5531014@pwa.co.th
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 34,663 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 36,260 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,309,738 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,214,985 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 957,458 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.หนองตำลึง อ.พานทอง 13.510 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.บ่อทอง อ.บ่อทอง 7.296 อ่างเก็บน้ำบ่อทอง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.ท่าบุญมี กิ่ง อ.เกาะจันทร์ 5.650 ผิวดินและคลองท่าบุญมี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.พานทอง(หนองกะขะ)อ.พานทอง 2.830 อ่างเก็บน้ำหนองปรือ,หนองกะขะ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทม.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม 2.760 ลำห้วยสาริกา,รับน้ำ ป.ชลบุรี บางส่วน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 32.046

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/07/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
2 19/07/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปา
3 18/07/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
4 17/07/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
5 27/06/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมพูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับการรับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
6 27/06/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ อำเภอพนัสนิคม
7 23/06/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่/อำเภอพบประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบก
8 23/06/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ให้บริการรับคำขอติดตั้งมิเตอร์ประปา ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบก
9 23/06/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม ประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลหมอนนาง เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในเขตเทศบาลตำบลหมอนนาง
10 20/06/2017 กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มิ.ย. 60
เลื่อนขึ้นข้างบน