ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายยุทธนา ศรประสิทธิ์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา
ที่อยู่
141/19 หมู่ที่ 2
ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
20110
โทรศัพท์
038-311131
โทรสาร
038-328554
Email
YuttanaS@pwa.co.th
Facebook หน่วยงาน
กดที่นี่
Facebook หน่วยงาน 2
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 42,168 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,500 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,656,892 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,531,929 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,204,924 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.บางพระ อ.ศรีราชา 7.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทม.ศรีราชา อ.ศรีราชา 4.058 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 11.558

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/04/2017 กปภ.สาขาศรีราชา ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการรับชำระค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ
2 20/04/2017 ดำเนินงานตามแผนการโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำปี 2560
3 11/04/2017 กปภ.สาขาศรีราชา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
4 11/04/2017 กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการล้างถังตกตะกอน
5 10/04/2017 กปภ.สาขาศรีราชา สนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ
6 04/04/2017 กปภ.สาขาศรีราชา ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน
7 31/03/2017 กปภ.สาขาศรีราชา ต้อนรับทีมสำรวจความพึงพอใจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8 28/03/2017 กปภ.สาขาศรีราชา ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน
9 28/03/2017 กปภ.สาขาศรีราชา ร่วมประชุมกับบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อซักซ้อมการอ่านมาตร
10 16/03/2017 กปภ.สาขาศรีราชา ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการรับชำระค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ
เลื่อนขึ้นข้างบน