ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายยุทธนา ศรประสิทธิ์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา
ที่อยู่
141/19 หมู่ที่ 2
ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
20110
โทรศัพท์
038-311131
โทรสาร
038-328554
Email
YuttanaS@pwa.co.th
Webboard
Webboard
Facebook หน่วยงาน
กดที่นี่
Facebook หน่วยงาน 2
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 41,976 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 55,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,543,035 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,496,814 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,196,249 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.บางพระ อ.ศรีราชา 7.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทม.ศรีราชา อ.ศรีราชา 4.058 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 11.558

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/03/2017 กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว
2 16/03/2017 กปภ.สาขาศรีราชา ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการรับชำระค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ
3 15/03/2017 กปภ.สาขาศรีราชา เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า ( DSM ) ร่วมกับ กปภ.ข.1
4 15/03/2017 กปภ.สาขาศรีราชา มอบสิ่งของสนับสนุนงานแห่พระพุทธสิหิงค์และงานกาชาดชลบุรี
5 15/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาค( กปภ. )สาขาศรีราชา เชิญชวนพนักงานออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพที่ดี
6 10/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk)
7 09/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาศรีราชา ออกพบปะพูดคุยกับผู้ใช้น้ำรายใหญ่
8 09/03/2017 กปภ.สาขาศรีราชา ตามแผนการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำปี 2560
9 08/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาค( กปภ. )สาขาศรีราชา เชิญชวนพนักงานออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพที่ดี
10 07/03/2017 กปภ.สาขาศรีราชา มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการกองทัพต่อสู่อากาศยานที่ 12
เลื่อนขึ้นข้างบน