ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายชัยทัช อิ้ดแสง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
ที่อยู่
215 หมู่ 9
ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
20230
โทรศัพท์
038-350447-8
โทรสาร
038-768408
Email
ChaitatI@pwa.co.th
Webboard
Webboard

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 53,032 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 41,779 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 2,189,261 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 2,075,888 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,628,606 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา 109.650 อ่างเก็บน้ำหนองค้อ และ อีสต์วอเตอร์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.อ่าวอุดม อ.ศรีราชา 3.790 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 เคหะชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 113.440

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/03/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
2 15/03/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่
3 01/03/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
4 09/02/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินกิจกรรม 5 ส และทำแนวกันไฟบริเวณรอบรั้วสำนักงาน
5 31/01/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน มกราคม 2560
6 27/01/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรมพบปะประชาชน "โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 2/2560
7 25/01/2017 พนักงาน กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
8 28/12/2016 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน ธันวาคม 2559
9 22/12/2016 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
10 02/12/2016 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
เลื่อนขึ้นข้างบน