ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายชัยทัช อิ้ดแสง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
ที่อยู่
215 หมู่ 9
ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
20230
โทรศัพท์
038-350447-8
โทรสาร
038-768408
Email
ChaitatI@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 53,296 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 49,245 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 2,269,529 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 2,003,446 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,614,494 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา 109.650 อ่างเก็บน้ำหนองค้อ และ อีสต์วอเตอร์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.อ่าวอุดม อ.ศรีราชา 3.790 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 เคหะชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 113.440

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/04/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)
2 19/04/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบัง ออกเก็บตัวอย่างน้ำประปา จำนวน23 ชุมชน
3 04/04/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม "โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 2/2561
4 04/04/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบังได้จัด กิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล
5 30/03/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อพร้อมตรวจสอบแรงดันน้ำ ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)
6 30/03/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักรกล ตามแผนซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
7 29/03/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มีนาคม 2561
8 13/03/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักรกล ตามแผนซ่อมบำรุงรักษา
9 09/03/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
10 07/03/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อ ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/04/2018 กปภ.สาขา แหลมฉบัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากบริษัทอีสวอเตอร์ จะทำการซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ บริเวณ สถานีจ่ายน้ำหนองค้อ - แหลมฉบัง _22/04/61
2 21/04/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณไทยหลูบ ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี _21/04/2561
3 20/04/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 300 มม.บริเวณ ถ.ทางหลวงหมายเลข 7 ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี _20/04/2561
4 16/04/2018 กปภ.สาขา แหลมฉบัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม.บริเวณ หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาปิ่นทอง1_16/04/2561
5 02/04/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 315 มม. บริเวณ ซอยหนองหว้า 3/2 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี_02/04/2561
6 28/03/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC 100 มม. บริเวณวัดหนองมะนาว ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี _28/03/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน