ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายชัยทัช อิ้ดแสง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
ที่อยู่
215 หมู่ 9
ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
20230
โทรศัพท์
038-350447-8
โทรสาร
038-768408
Email
ChaitatI@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 53,966 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 39,710 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 2,078,169 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,982,286 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,748,681 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา 109.650 อ่างเก็บน้ำหนองค้อ และ อีสต์วอเตอร์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.อ่าวอุดม อ.ศรีราชา 3.790 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 เคหะชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 113.440

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 17/08/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)
2 17/08/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินกิจกรรม 5 ส ณ โรงกรองน้ำเนินไร่สอง
3 02/08/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 4 พร้อมบริการน้ำดื่มบรรจุขวด 1020 ขวด ให้กับประชาชนทั่วไป
4 26/07/2017 ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 และ กปภ.สาขาแหลมฉบัง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปี 2560
5 20/07/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
6 19/07/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม 5 ส. ณ โรงกรองน้ำไร่หนึ่งและโรงกรองน้ำเนินไร่สอง
7 05/07/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
8 05/07/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ
9 04/07/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ณ โรงกรองน้ำไร่หนึ่ง
10 04/07/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส ณ สถานีจ่ายน้ำประทานพร
เลื่อนขึ้นข้างบน