ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายชัยทัช อิ้ดแสง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
ที่อยู่
215 หมู่ 9
ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
20230
โทรศัพท์
038-350447-8
โทรสาร
038-768408
Email
ChaitatI@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 53,603 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 48,895 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 2,378,160 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 2,265,597 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,796,601 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา 109.650 อ่างเก็บน้ำหนองค้อ และ อีสต์วอเตอร์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.อ่าวอุดม อ.ศรีราชา 3.790 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 เคหะชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 113.440

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 23/06/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการล้างมาตรวัดน้ำ
2 22/06/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการ 5 ส. ณ โรงกรองน้ำไร่หนึ่ง
3 21/06/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ออกตรวจสอบพื้นที่ท่อรั่ว
4 19/06/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ได้เปิดให้บริการช่องทางด่วนรับชำระค่าน้ำ เป็นวันแรก
5 14/06/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินกิจกรรมโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 4/2560
6 09/06/2017 พนักงาน กปภ.สาขาแหลมฉบัง ร่วมแรงร่วมใจ ทาสีช่องด่วนรับชำระค่าน้ำประปา
7 09/06/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ณ โรงกรองน้ำไร่หนึ่ง กปภ.สาขาแหลมฉบัง
8 23/05/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
9 11/05/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 600 ขวด ให้กับสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
10 08/05/2017 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำไร่หนึ่ง
เลื่อนขึ้นข้างบน