ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายชัยทัช อิ้ดแสง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
ที่อยู่
215 หมู่ 9
ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
20230
โทรศัพท์
038-350447-8
โทรสาร
038-768408
Email
ChaitatI@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 53,163 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 52,579 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 2,426,356 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 2,372,686 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,624,897 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา 109.650 อ่างเก็บน้ำหนองค้อ และ อีสต์วอเตอร์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.อ่าวอุดม อ.ศรีราชา 3.790 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 เคหะชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 113.440

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/04/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดทำบุญ ณ โรงกรองน้ำไร่หนึ่ง
2 21/04/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน เมษายน 2560
3 17/04/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ณ โรงกรองน้ำเนินไร่สอง
4 10/04/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดประชุมหัวหน้างาน ประจำเดือน เมษายน 2560
5 08/04/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 480 ขวด ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี
6 28/03/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560
7 28/03/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน มีนาคม 2560
8 16/03/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
9 15/03/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่
10 01/03/2017 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
เลื่อนขึ้นข้างบน