ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุทัศน์ นุชปาน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ที่อยู่
26/1 หมู่12
ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี
20150
โทรศัพท์
038-222461-4
โทรสาร
038-222090
Email
SuthatN@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 88,479 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 247,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 6,601,627 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 5,408,052 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 4,320,084 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 เมืองพัทยา 208.100 อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง และ อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก, อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต, อ่า ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง 96.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.บางละมุง อ.บางละมุง 22.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.นาจอมเทียน,ม.12 อ.สัตหีบ 12.630 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทต.บางเสร่ อ.สัตหีบ 7.870 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 ทต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 6.220 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
7 ชุมชนนอกเขตเทศบาล 4 หมู่บ้าน 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 353.320

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 25/05/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
2 23/05/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
3 23/05/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินกิจรรม CSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค
4 19/05/2017 ผจก.กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบางละมุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
5 11/05/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
6 11/05/2017 ผจก.กปภ.(พ)สาขาพัทยา ชี้แจงข่าว “หนุ่มพัทยา ประชดท่อแตก 3 วัน ไม่ซ่อม”
7 11/05/2017 งานผลิต กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
8 11/05/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) บริการเชิงรุก เยี่ยมเยือนผู้นำชุมชน กอไผ่
9 05/05/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม 2560
10 03/05/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ทุ่งบ ๓ แสนกว่าบาท ช่วยเหลือชุมชนบ้านหนองไร่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำประปา
เลื่อนขึ้นข้างบน