ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุทัศน์ นุชปาน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ที่อยู่
26/1 หมู่12
ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี
20150
โทรศัพท์
038-222461-4
โทรสาร
038-222090
Email
SuthatN@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 88,238 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 187,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 6,832,769 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 5,269,352 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 3,900,203 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 เมืองพัทยา 208.100 อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง และ อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก, อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต, อ่า ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง 96.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.บางละมุง อ.บางละมุง 22.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.นาจอมเทียน,ม.12 อ.สัตหีบ 12.630 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทต.บางเสร่ อ.สัตหีบ 7.870 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 ทต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 6.220 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
7 ชุมชนนอกเขตเทศบาล 4 หมู่บ้าน 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 353.320

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/04/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย
2 25/04/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” รับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่
3 25/04/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
4 24/04/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรม CSR “ปันรัก สร้างรอยยิ้ม” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
5 24/04/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๐๐ น.
6 21/04/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) นำกลยุทธ์การบริการเชิงรุก เข้าพบผู้บริหารอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา (กลุ่มลูกค้ารายใหญ่)
7 18/04/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ณ สถานีสูบน้ำดิบมาบหวายโสม เนื่องในวันสงกรานต์
8 11/04/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
9 07/04/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๗
10 07/04/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อตัดประสานท่อบริเวณสะพานยาวนาเกลือ
เลื่อนขึ้นข้างบน