ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุทัศน์ นุชปาน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ที่อยู่
26/1 หมู่12
ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี
20150
โทรศัพท์
038-222461-4
โทรสาร
038-222090
Email
SuthatN@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 90,208 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 237,680 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 6,939,335 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 5,319,648 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 4,150,083 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 เมืองพัทยา 208.100 อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง และ อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก, อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต, อ่า ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง 96.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.บางละมุง อ.บางละมุง 22.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.นาจอมเทียน,ม.12 อ.สัตหีบ 12.630 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทต.บางเสร่ อ.สัตหีบ 7.870 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 ทต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 6.220 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
7 ชุมชนนอกเขตเทศบาล 4 หมู่บ้าน 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 353.320

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/09/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานฯ GECC ประจำปี ๒๕๖๐
2 20/09/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมสายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
3 20/09/2017 งานผลิต กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
4 20/09/2017 ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง แผนการบริหารจัดน้ำดิบ
5 18/09/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)
6 18/09/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีและอำเภอบางละมุง
7 15/09/2017 ยกเลิก ประกาศ กปภ.สาขาพัทยา (พ) เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
8 14/09/2017 ยกเลิกประกาศ กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
9 14/09/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
10 13/09/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"
เลื่อนขึ้นข้างบน