ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุทัศน์ นุชปาน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ที่อยู่
26/1 หมู่12
ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี
20150
โทรศัพท์
038-222461-4
โทรสาร
038-222090
Email
SuthatN@pwa.co.th
Webboard
Webboard

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 87,858 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 288,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 5,853,244 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 5,010,447 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 4,040,041 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 เมืองพัทยา 208.100 อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง และ อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก, อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต, อ่า ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง 96.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.บางละมุง อ.บางละมุง 22.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.นาจอมเทียน,ม.12 อ.สัตหีบ 12.630 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทต.บางเสร่ อ.สัตหีบ 7.870 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 ทต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 6.220 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
7 ชุมชนนอกเขตเทศบาล 4 หมู่บ้าน 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 353.320

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/03/2017 ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ให้สัมภาษณ์สดสื่อฯ ท้องถิ่น เนื่องในวันน้ำโลก
2 22/03/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมเรื่อง การทำ Preventive Maintenance (PM)
3 20/03/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เนื่องใน “วันน้ำโลก”
4 20/03/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) บริการเชิงรุก เยี่ยมเยือนลูกค้ารายใหญ่ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป
5 17/03/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) เร่งรัดการดำเนินงานตามมาตรการ “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย”
6 17/03/2017 ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อฯ ท้องถิ่น เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้
7 17/03/2017 งานจัดเก็บรายได้ฯ กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมซักซ้อมการอ่านมาตรให้ถูกต้อง
8 17/03/2017 ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์สื่อฯ ท้องถิ่น เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง และแผนรองรับการขยายตัวของเมืองพัทยา
9 16/03/2017 รปก. ๓ เข้าร่วมประชุมกับนายกเมืองพัทยาและคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา
10 15/03/2017 กปภ.สาขาพัทยา (พ) เดินหน้าแผน CSR ขุดลอกคลองมาบหวายโสมและห้วยพันเสด็จ
เลื่อนขึ้นข้างบน