ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายรัตนัย แสงสว่าง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา
ที่อยู่
61 ถ.จุลละนันทน์
ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา
24000
โทรศัพท์
038-511133
โทรสาร
038-814240
Email
RatanaiS@pwa.co.th
Webboard
Webboard

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 29,509 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 51,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,225,557 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,024,742 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 944,758 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฯ ต.คลองนครเนื่องเขต,ต.วังตะเคียน,ต.บ้านใหม่ และชุมชนนอกเขต 17 หมู่บ้าน 12.760 คลองท่าไข่ และการประปา บางคล้า ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 12.760

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 09/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทราเข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธโสธรและสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ.
2 03/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา จัดพิธีสักการะบูชาพระแม่ธรณี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ38ปี
3 27/01/2017 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่ชมรมจักรยานตนหลังอาน และเครือข่ายปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
4 27/01/2017 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 400 ขวด ให้แก่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
5 23/01/2017 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน)
6 18/01/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560
7 17/01/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
8 13/01/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ได้ร่วมสนับสนุนขนมและของขวัญ ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
9 13/01/2017 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
10 30/12/2016 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาฉะเชิงเทรา มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตรา กปภ. ให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลื่อนขึ้นข้างบน