ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
ที่อยู่
89 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด
ต.บางวัว
อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
24180
โทรศัพท์
038-538339
โทรสาร
038-539014
Email
ChairatP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 25,521 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 1,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,264,802 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,164,419 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,044,539 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 รวมอำเภอบางปะกง 257.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
2 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 4 สถานีจ่ายน้ำบางวัว 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
3 ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 7 สถานีจ่ายน้ำบางวัว 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
4 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 8 สถานีจ่ายน้ำบางปะกง 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
5 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 17 สถานีจ่ายน้ำบางปะกง 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
6 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 3, หมู่ 6, หมู่ 8 - หมู่ 9 สถานีจ่ายน้ำสองคลอง 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
7 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 8 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
8 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู๋ 7 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
9 ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 6 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
10 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 3 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
11 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ หมู่ 1 - หมู่ 3 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
12 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ หมู่ 1 - หมู่ 3 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
13 ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ หมู่ 3 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
14 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 14 สถานีจ่ายน้ำบางวัว 0.000 คลองพระองค์ไขยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
15 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 8 สถานีจ่ายน้ำบางวัว 0.000 คลองพระองค์ไชยานุขิต ลุ่มน้ำบางปะกง
16 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 3 สถานีจ่ายน้ำบางวัว 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 257.000

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/11/2017 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายตะกอนท่อส่งน้ำในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
2 12/11/2017 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายตะกอนท่อส่งน้ำในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
3 09/11/2017 กปภ.สาขาบางปะกง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
4 08/11/2017 กปภ.สาขาบางปะกง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลตำบลสองคลอง
5 07/11/2017 กปภ.สาขาบางปะกง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
6 05/11/2017 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายตะกอนท่อส่งน้ำในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
7 02/11/2017 กปภ.สาขาบางปะกง เข้าร่วมงานนมัสการและแห่หลวงพ่อพระพุทธโสธรทางน้ำ
8 01/11/2017 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายตะกอนท่อส่งน้ำในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
9 25/10/2017 กปภ.สาขาบางปะกง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
10 24/10/2017 กปภ.สาขาบางปะกง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
เลื่อนขึ้นข้างบน