ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายมนตรี อุทัยศรี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
ที่อยู่
18/1 ถนนฤทธิ์ประศาสน์
ต.บางคล้า
อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา
24110
โทรศัพท์
038-541153
โทรสาร
038-541574
Email
MontriU@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 36,184 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 26,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,399,978 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,371,160 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 985,396 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.แสนภูดาษ,ต.คลองอุดมชลจร,ต.แสนภูดาษ,ต.บ้านโพธ์ ,ต.เทพราชฯ 300.000 คลองพระองค์เจ้าฯ ลุ่มน้ำบางปะกง
2 ทต.แปลงยาว อ.แปลงยาว 14.200 ลุ่มน้ำบางปะกง
3 ทต.บางคล้า อ.บางคล้า อบต.ปากน้ำ,อบต.ท่าทองหลาง,อบต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า,อบต.บางตีนเป็ด 6.530 คลองวัดแจ้ง,คลองท่าลาด และบ่อบาดาล ลุ่มน้ำบางปะกง
4 ทต.ทุ่งสะเดา อ.แปลงยาว 3.780 ลุ่มน้ำบางปะกง
5 ทต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว 1.650 แม่น้ำบางปะกง ลุ่มน้ำบางปะกง
6 ตำบลคลองนา อ.เมืองฯ 0.000 สถานีจ่ายน้ำคลองนา ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 326.160

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 11/05/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า จัดประชุมความคืบหน้าโครงการWSP
2 26/04/2017 กปภ.สาขาบางคล้า มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
3 26/04/2017 กปภ.สาขาบางคล้าประกาศท่อแตกฉุกเฉิน/เร่งด่วน
4 16/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน มีนาคม 2560
5 16/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ออกหน่วยโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
6 19/02/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ออกพื้นที่หาท่อแตก-รั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย
7 19/02/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ออกให้บริการรับคำร้อง ในการรับโอนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ อบต.ดอนฉิมพลี
8 19/01/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ออกหน่วยโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
9 11/01/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า มอบของขวัญวันเด็กให้กับหน่วยงานต่างๆในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
10 24/12/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญญาลักษณ์ กปภ.
เลื่อนขึ้นข้างบน