ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายมนตรี อุทัยศรี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
ที่อยู่
18/1 ถนนฤทธิ์ประศาสน์
ต.บางคล้า
อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา
24110
โทรศัพท์
038-541153
โทรสาร
038-541574
Email
MontriU@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 37,562 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 28,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,405,962 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,374,660 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 925,196 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.แสนภูดาษ,ต.คลองอุดมชลจร,ต.แสนภูดาษ,ต.บ้านโพธ์ ,ต.เทพราชฯ 300.000 คลองพระองค์เจ้าฯ ลุ่มน้ำบางปะกง
2 ทต.แปลงยาว อ.แปลงยาว 14.200 ลุ่มน้ำบางปะกง
3 ทต.บางคล้า อ.บางคล้า อบต.ปากน้ำ,อบต.ท่าทองหลาง,อบต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า,อบต.บางตีนเป็ด 6.530 คลองวัดแจ้ง,คลองท่าลาด และบ่อบาดาล ลุ่มน้ำบางปะกง
4 ทต.ทุ่งสะเดา อ.แปลงยาว 3.780 ลุ่มน้ำบางปะกง
5 ทต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว 1.650 แม่น้ำบางปะกง ลุ่มน้ำบางปะกง
6 ตำบลคลองนา อ.เมืองฯ 0.000 สถานีจ่ายน้ำคลองนา ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 326.160

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/11/2017 กปภ.สาขาบางคล้า ลงพื้้นที่บริการลูกค้า โดยการโบล์วตะกอนพร้อมสอบถามปัญหาคุณภาพน้ำกับลูกค้า
2 14/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ออกบริการประชาชนในพื้นที่รับโอนผู้ใช้น้ำ
3 05/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ออกให้บริการเตรียมความพร้อมในการจ่ายน้ำในพื้นรับโอนจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
4 24/10/2017 กปภ.สาขาบางคล้า มอบน้ำดื่มจำนวน 100 ลัง ให้กับ อำเภอบางคล้า
5 22/09/2017 กปภ.สาขาบางคล้า จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" บริเวณพื้นที่ อบต.บางตลาด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
6 22/09/2017 กปภ.สาขาบางคล้า จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง
7 25/08/2017 กปภ.สาขาบางคล้าประกาศหยุดจ่ายน้ำ
8 19/08/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล
9 18/08/2017 กปภ.สาขาบางคล้า มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
10 28/06/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ออกหน่วยบริการประชาชน บริเวณพื้นที่ ต.ดอนฉิมพลี
เลื่อนขึ้นข้างบน