ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายจตุพร อิ่มสำราญ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
ที่อยู่
447 ม.1
ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
24120
โทรศัพท์
038-551151
โทรสาร
038551151
Email
ChatupornI@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 15,593 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 14,290 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 573,622 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 404,042 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 310,741 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.สนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต 5.000 ลุ่มน้ำบางปะกง
2 ทต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม 3.600 ลุ่มน้ำบางปะกง
3 ทต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม 2.300 คลองท่าลาด ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 10.900

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/01/2018 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ประจำปี ๒๕๖๑
2 13/01/2018 กปภ.สาขาพนมสารคาม ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑
3 10/01/2018 กปภ.สาขาพนมสารคาม มอบของขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๖๑
4 10/01/2018 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม และหัวหน้างานในสังกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ปี ๒๕๖๑ นายอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
5 10/01/2018 กปภ.สาขาพนมสารคาม มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑
6 10/01/2018 กปภ.สาขาพนมสารคาม มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑
7 27/12/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพนมสารคาม
8 26/12/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
9 20/12/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมโครงการ ออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๑
10 14/12/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน