ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายพิสิทธิ์ คล้ายยวงทอง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
ที่อยู่
447 ม.1
ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
24120
โทรศัพท์
038-551151
โทรสาร
038551151
Email
PisitK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,822 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 12,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 397,584 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 298,692 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 223,086 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.สนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต 5.000 ลุ่มน้ำบางปะกง
2 ทต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม 3.600 ลุ่มน้ำบางปะกง
3 ทต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม 2.300 คลองท่าลาด ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 10.900

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/04/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี
2 31/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ให้การต้อนรับ นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓)
3 31/03/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการเติมให้กัน (Home Care) ประจำปี ๒๕๖๐
4 31/03/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการเติมให้กัน (Home Care) ประจำปี ๒๕๖๐
5 22/03/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๐
6 15/03/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
7 15/03/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม ๕ ส. ประจำปี ๒๕๖๐
8 08/03/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
9 24/02/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม มอบน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ.
10 22/02/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๐
เลื่อนขึ้นข้างบน