ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายพิสิทธิ์ คล้ายยวงทอง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
ที่อยู่
447 ม.1
ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
24120
โทรศัพท์
038-551151
โทรสาร
038551151
Email
PisitK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,512 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 13,680 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 431,999 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 364,184 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 292,791 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.สนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต 5.000 ลุ่มน้ำบางปะกง
2 ทต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม 3.600 ลุ่มน้ำบางปะกง
3 ทต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม 2.300 คลองท่าลาด ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 10.900

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/06/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมโครงการ ออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๐
2 14/06/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี
3 31/05/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี
4 26/05/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ประจำปี ๒๕๖๐
5 24/05/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี
6 24/05/2017 จัดกิจกรรมสนทนาประสาประปา ระหว่าง กปภ.เขต 1 กับ กปภ.สาขาพนมสารคาม และ กปภ.สาขาบางคล้า
7 24/05/2017 จัดกิจกรรม CSR ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการ กปภ.เขต ๑ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๐
8 17/05/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม CSR ประจำปี ๒๕๖๐
9 04/05/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม CSR ประจำปี ๒๕๖๐
10 03/05/2017 กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ประจำปี ๒๕๖๐
เลื่อนขึ้นข้างบน