ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายไพฑูรย์ อรชร

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
ที่อยู่
7/7 ถ.ตากสินมหาราช
ต.ท่าประดู่
อ.เมือง
จ.ระยอง
21000
โทรศัพท์
038-611116, 038-615276
โทรสาร
038-012017
Email
PaitoonO@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 80,981 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 76,913 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 2,381,319 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 2,266,725 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,791,280 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.มาบตาพุด อ.เมืองฯ 148.960 และบึงสำนักใหญ่ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.บ้านเพและหาดแม่พิม อ.เมืองฯ อบต.เชิงเนิน,อบต.น้ำคอก,อบต.ทับมา,อบต.เนินพระ, อบต.ตะพง,อบต.บ้านค่าย,อบต.บางบุตร อ.เมืองฯ และชุมชนนอกเขต 4 หมู่บ้าน 34.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ท.นครระยอง อ.เมืองฯ 16.950 แม่น้ำระยอง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย 2.620 คลองชลประทาน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 203.030

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/06/2017 กปภ.สาขาระยอง ออกบริการน้ำดื่มในคอนเสิร์ตTo Be Number One จ.ระยอง
2 23/06/2017 กปภ.สาขาระยอง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ แก่ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดระยอง
3 21/06/2017 กปภ.สาขาระยอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ แก่เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
4 20/06/2017 ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
5 20/06/2017 กปภ.สาขาระยอง ออกบริการน้ำดื่มและร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา
6 16/06/2017 กปภ.สาขาระยองร่วมปลูกต้นไม้ สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ
7 15/06/2017 กปภ.และกรมอนามัย ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ในเขตพื้นที่การจ่ายน้ำ จ.ระยอง
8 13/06/2017 กปภ.สาขาระยองออกหน่วยบริการน้ำดื่มในกิจกรรมกำจัดผักตบชวาคลองทับมา
9 09/06/2017 กปภ.สาขาระยองบริการน้ำดื่มวันทะเลโลก ปี 2560
10 09/06/2017 กปภ.สาขาระยองเข้าร่วมเสวนาทางวิทยุกระจายเสียงเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านน้ำรองรับ EEC
เลื่อนขึ้นข้างบน