ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายบรรจง ศรีสุข

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ที่อยู่
118 หมู่5
ต.สำนักท้อน
อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง
21130
โทรศัพท์
038-602008
โทรสาร
038-601292
Email
BunchongS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 40,337 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 45,348 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,435,818 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,404,819 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,050,521 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง 24.000 อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ , ซื้อน้ำอีสต์วอเตอร์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง บ.เนินกระปรอก,บ.หลา,บ.พยูน, ต.ห้วยโป่ง และเคหะชุมชนเมืองใหม่มาบตาพุด อ.บ้านฉาง 14.800 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 38.800

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/04/2017 ประกาศ กปภ.สาขาบ้านฉาง เรื่อง น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560
2 18/04/2017 สาขาบ้านฉาง จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ๖๐
3 13/04/2017 ๕ ป. สงกรานต์วิถีไทย ๖๐
4 07/04/2017 ผู้ว่าการ กปภ. ตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงาน กปภ.สาขาบ้านฉาง
5 07/04/2017 ผู้ว่าการ กปภ. ติดตามคณะรัฐมนตรี ภารกิจประชุม EEC ณ สนามบินอู่ตะเภา
6 03/04/2017 สาขาบ้านฉาง ร่วมงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง ‘๖๐
7 28/03/2017 สาขาบ้านฉาง จัด Morning Talk ๖/๖๐ “เฝ้าระวังอัคคีภัย ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า”
8 24/03/2017 ทวี วรรณแสง งานบริการฯ กปภ.สาขาบ้านฉาง คว้าดาวเด่นไตรมาส ๒/๒๕๖๐ เสียสละเวลาส่วนตน เพื่อบริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศ
9 09/03/2017 กปภ.สาขาบ้านฉาง จัด Morning Talk ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ “จัดแสดงผลงานวิชาการ สานต่อความสำเร็จ”
10 09/03/2017 สาขาบ้านฉาง คว้า ๓ รางวัล, ๑ ทุนวิจัยนวัตกรรมดีเด่น กปภ. งานประปาวิชาการ ‘๖๐
เลื่อนขึ้นข้างบน