ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายบรรจง ศรีสุข

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ที่อยู่
118 หมู่5
ต.สำนักท้อน
อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง
21130
โทรศัพท์
038-602008
โทรสาร
038-601292
Email
BunchongS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 41,438 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 33,756 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,410,666 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,379,167 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,046,462 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง 24.000 อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ , ซื้อน้ำอีสต์วอเตอร์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง บ.เนินกระปรอก,บ.หลา,บ.พยูน, ต.ห้วยโป่ง และเคหะชุมชนเมืองใหม่มาบตาพุด อ.บ้านฉาง 14.800 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 38.800

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/11/2017 ประปาบ้านฉาง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำธรรมชาติที่เขาภูดร
2 14/11/2017 พนักงานประปาบ้านฉาง ร่วมบริจาคโลหิต เกิน ๑๐๐ ครั้ง
3 02/11/2017 ประปาบ้านฉาง ร่วมใจปลูกต้นไม้บริณสำนักงาน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
4 31/10/2017 ประปาบ้านฉาง Morning talk 1/61 สรุปผลดำเนินการ 60
5 26/10/2017 ประปาบ้านฉาง ร่วมถวายดอกไม้จันทน์และบริการน้ำดื่มแก่ประชาชน
6 25/10/2017 ประปาบ้านฉางส่งมอบน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนและจิตอาสา ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙
7 24/10/2017 ประปาบ้านฉาง ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช รำลึกวันสวรรคต ร.๕
8 15/10/2017 สาขาบ้านฉาง ประดับดาวเรืองถวายความอาลัย ครบรอบวันสวรรคต
9 05/10/2017 ชนะใจพนักงาน ' วิวเดือน วงศ์โกศลจิต' นักบัญชี 7 คว้าดาวเด่นไตรมาส 4 ประปาบ้านฉาง
10 05/10/2017 การประปาส่วนภูมิภาค เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยอง
เลื่อนขึ้นข้างบน