ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายบรรจง ศรีสุข

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ที่อยู่
118 หมู่5
ต.สำนักท้อน
อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง
21130
โทรศัพท์
038-602008
โทรสาร
038-601292
Email
BunchongS@pwa.co.th
Webboard
Webboard

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 40,087 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 47,170 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,350,767 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,320,768 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 995,626 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง 24.000 อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ , ซื้อน้ำอีสต์วอเตอร์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง บ.เนินกระปรอก,บ.หลา,บ.พยูน, ต.ห้วยโป่ง และเคหะชุมชนเมืองใหม่มาบตาพุด อ.บ้านฉาง 14.800 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 38.800

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 09/03/2017 กปภ.สาขาบ้านฉาง จัด Morning Talk ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ “จัดแสดงผลงานวิชาการ สานต่อความสำเร็จ”
2 09/03/2017 สาขาบ้านฉาง คว้า ๓ รางวัล, ๑ ทุนวิจัยนวัตกรรมดีเด่น กปภ. งานประปาวิชาการ ‘๖๐
3 09/03/2017 สาขาบ้านฉาง ร่วมบริจาคโลหิตแด่เหล่ากาดชาด พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม
4 06/02/2017 สาขาบ้านฉาง เติมความสุขให้ล้นใจ แก่ผู้ใช้น้ำรายที่สี่หมื่น
5 27/01/2017 สาขาบ้านฉาง จับมือ กปภ.ข.๑ แนะนำระบบผลิตน้ำภายในเรือนจำระยอง
6 27/01/2017 สาขาบ้านฉาง Morning Talk ๔/๒๕๖๐ “ผู้บริหารผุดโครงการบ้านพักพนักงานประปา สร้างสามัคคี”
7 24/01/2017 สาขาบ้านฉาง จัดโครงการ “เติมใจหน่วยงาน สานสัมพันธ์ เพื่อสุขของปวงชน”
8 24/01/2017 สาขาบ้านฉาง จัดโครงการ เติมใจลูกค้า เสวนาการรับบริการ
9 23/01/2017 สาขาบ้านฉาง ร่วม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ” จ.ระยอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
10 23/01/2017 สาขาบ้านฉาง ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
เลื่อนขึ้นข้างบน