ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายบรรจง ศรีสุข

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ที่อยู่
118 หมู่5
ต.สำนักท้อน
อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง
21130
โทรศัพท์
038-602008
โทรสาร
038-601292
Email
BunchongS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 41,151 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 45,025 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,425,760 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,394,760 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,077,770 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง 24.000 อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ , ซื้อน้ำอีสต์วอเตอร์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง บ.เนินกระปรอก,บ.หลา,บ.พยูน, ต.ห้วยโป่ง และเคหะชุมชนเมืองใหม่มาบตาพุด อ.บ้านฉาง 14.800 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 38.800

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/09/2017 ประปาบ้านฉาง เดินหน้าสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พื้นที่ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2 22/09/2017 ประปาบ้านฉาง ชวนลูกค้าลงทะเบียนรับใบแจ้งค่าน้ำผ่าน Smart Phone.
3 22/09/2017 ประปาบ้านฉาง สนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข จ.ระยอง ครั้งที่ 12
4 01/09/2017 สาขาบ้านฉาง Morning talk ๑๑/๖๐ เตรียมความพร้อม “กปภ.สาขา Digital”
5 31/08/2017 จากเมล็ดพันธุ์ สู่ต้นกล้าหนึ่ง ๑,๕๐๐ ต้น "ดาวเรืองเพื่อพ่อ"
6 23/08/2017 สาขาบ้านฉาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
7 23/08/2017 สาขาบ้านฉาง สนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อใช้ในกิจกรรม "สานต่อที่พ่อทำ"
8 03/08/2017 สาขาบ้านฉาง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 9 สิงหาคม 2560
9 02/08/2017 สาขาบ้านฉาง ออกหน่วยเติมใจครั้งที่ 5 ชุมชนอิสลาม เทอดไทยมุสลิม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
10 01/08/2017 สาขาบ้านฉาง ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.๑๐
เลื่อนขึ้นข้างบน