ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายบรรจง ศรีสุข

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ที่อยู่
118 หมู่5
ต.สำนักท้อน
อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง
21130
โทรศัพท์
038-602008
โทรสาร
038-601292
Email
BunchongS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 40,524 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 48,527 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,485,831 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,454,831 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,075,265 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง 24.000 อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ , ซื้อน้ำอีสต์วอเตอร์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง บ.เนินกระปรอก,บ.หลา,บ.พยูน, ต.ห้วยโป่ง และเคหะชุมชนเมืองใหม่มาบตาพุด อ.บ้านฉาง 14.800 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 38.800

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 03/05/2017 ประกาศ กปภ.สาขาบ้านฉาง เรื่อง น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560
2 03/05/2017 กปภ.สาขาบ้านฉาง (ฉ1) รายงานความคืบหน้า "โครงการตัดประสานท่อน้ำประปา วันที่ 3-5 พ.ค. 2560"
3 28/04/2017 สาขาบ้านฉาง ประชุมเตรียมความพร้อมตัดประสานท่อประปา ๓-๕ พ.ค. ๖๐ (Morning Talk ๗/๒๕๖๐)
4 27/04/2017 แจ้งโทรศัพท์ กปภ.สาขาบ้านฉาง ขัดข้อง และ เบอร์ประสานงานชั่วคราว
5 27/04/2017 สาขาบ้านฉาง สำรวจความพึงพอใจลูกค้า แจ้งล่วงหน้าน้ำประปาจะไหลอ่อน
6 26/04/2017 ประกาศ กปภ.สาขาบ้านฉาง เรื่อง น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560
7 18/04/2017 สาขาบ้านฉาง จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ๖๐
8 13/04/2017 ๕ ป. สงกรานต์วิถีไทย ๖๐
9 07/04/2017 ผู้ว่าการ กปภ. ตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงาน กปภ.สาขาบ้านฉาง
10 07/04/2017 ผู้ว่าการ กปภ. ติดตามคณะรัฐมนตรี ภารกิจประชุม EEC ณ สนามบินอู่ตะเภา
เลื่อนขึ้นข้างบน