ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายบรรจง ศรีสุข

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ที่อยู่
118 หมู่5
ต.สำนักท้อน
อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง
21130
โทรศัพท์
038-602008
โทรสาร
038-601292
Email
BunchongS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 40,759 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 47,176 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,445,264 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,413,866 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,077,124 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง 24.000 อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ , ซื้อน้ำอีสต์วอเตอร์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง บ.เนินกระปรอก,บ.หลา,บ.พยูน, ต.ห้วยโป่ง และเคหะชุมชนเมืองใหม่มาบตาพุด อ.บ้านฉาง 14.800 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 38.800

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 18/07/2017 สาขาบ้านฉาง Morning talk ๙/๖๐ กปภ.ยุคใหม่ ใช้ IT พัฒนาองค์กร
2 18/07/2017 สาขาบ้านฉาง คัดดาวเด่นประจำไตรมาส ๓/๖๐
3 18/07/2017 สาขาบ้านฉาง ประชุมงานผลิต เน้น WSP หัวใจผลิตน้ำ พร้อมจัด PM เป็นปัจจุบัน
4 17/07/2017 สาขาบ้านฉาง รับการประเมิน GECC
5 17/07/2017 สาขาบ้านฉาง ร่วมบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จ.ระยอง ครั้งที่ ๙
6 15/06/2017 สาขาบ้านฉาง รับติดตั้งประปาใหม่ ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
7 14/06/2017 กปภ.สาขาบ้านฉาง ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำ จัดเตรียมถังรองน้ำ ระหว่างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต
8 14/06/2017 กปภ.สาขาบ้านฉาง ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำ จัดเตรียมถังรองน้ำ ระหว่างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต
9 08/06/2017 สาขาบ้านฉาง Morning talk สิทธิและสวัสดิการ ภายใต้ระเบียบถือปฏิบัติของพนักงาน (Morning Talk ๘/๒๕๖๐)
10 06/06/2017 กปภ.สาขาบ้านฉาง ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำ จัดเตรียมถังรองน้ำ ระหว่างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต
เลื่อนขึ้นข้างบน