ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายอาวุธ สุขสวัสดิ์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์
ที่อยู่
35 ม.7
ต.ปากน้ำกระแส
อ.แกลง
จ.ระยอง
21170
โทรศัพท์
038-661244
โทรสาร
038-661505
Email
ArwutS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,637 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 8,436 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 207,139 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 148,204 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 116,752 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 เทศบาล-ต.ปากน้ำกระแส,ต.ทุ่งควายกิน,ต.ทางเกวียน,ต.กองดิน,ต.นายายอาม 71.660 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.แกลงอ.แกลง 14.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง 11.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง 4.866 คลองโพล้ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 อบต.-คลองปูน,ทุ่งควายกิน,กองดิน,นายายอาม 0.000
รวม 102.026

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 03/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ ร่วมกิจกรรมประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ
2 26/10/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์ นำโดยนาย อาวุธ สุขสวัสดิ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
3 11/09/2017 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
4 05/09/2017 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ออกกิจกรรม โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง
5 24/08/2017 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ออกกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน
6 09/08/2017 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์เข้าร่วมโครงการอำเภอและเทศบาลนายายอามจังหวัดเคลื่อนที่
7 23/06/2017 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ เข้าร่วมกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา
8 15/06/2017 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ออกกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน
9 24/05/2017 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ออกกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน
10 21/04/2017 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ออกกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน
เลื่อนขึ้นข้างบน