ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายชาตรี ฉิมนุมาศ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
ที่อยู่
5 ถ.ศรียานุสรณ์
ต.วัดใหม่
อ.เมือง
จ.จันทบุรี
22000
โทรศัพท์
039-311126
โทรสาร
039-350318
Email
CharteeC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 49,426 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 43,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,430,274 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,389,078 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,073,517 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.ปากน้ำแหลมสิงห์,บางสระเก้า 37.935 น้ำตกพลิ้วและน้ำตกอ่างหงษ์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.ท่าใหม่(รอบนอก) อ.ท่าใหม่ บ้านท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมืองฯ 30.400 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.หนองคล้า อ.ท่าใหม่ 17.250 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.พลับพลานารายณ์ อ.เมืองฯ 12.900 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทต.ท่าช้าง อ.เมืองฯ 11.750 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 ทต.นายายอาม อ.ท่าใหม่ 11.150 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
7 ทต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ บ้านบางกะไชย-บ้านตะกาดเง้า ม.4,7,8 9.350 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
8 ทต.บางกะจะ อ.เมืองฯ 9.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
9 ทม.จันทบุรี อ.เมืองฯ 7.750 แม่น้ำจันทบุรี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
10 ทต.จันทนิมิต อ.เมืองฯ 7.100 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
11 ทต.หนองบัว อ.เมืองฯ 2.400 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
12 ทต.มะขาม อ.มะขาม 0.755 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 157.740

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/06/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ดำเนินการล้างถังตะกอนขนาด ๔๐๐ ลบ.ม. ตามมาตรฐาน (WSP)
2 20/06/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ล้างถังตะกอน ตามมาตรฐาน (WSP)
3 13/06/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดท่าหลวงบน ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
4 13/06/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ล้างถังตะกอน ตามมาตรฐาน (WSP)
5 09/06/2017 ผู้ว่าการ กปภ. ติดตามคณะรัฐมนตรี ภารกิจเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดจันทบุรี
6 09/06/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ร่วมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.
7 09/06/2017 นายเสรีย์ ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. และคณะ เข้าพบนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
8 26/05/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมงานกาแฟสัญจร สบาย.. สบาย.. ยามเย็น ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จันทบุรี
9 09/05/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐)
10 05/05/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ออกพื้นที่เข้าพบผู้ใช้น้ำในบริเวณหมู่บ้านวิมล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอใช้น้ำประปาและวางท่อขยายเขตภายในหมู่บ้าน
เลื่อนขึ้นข้างบน