ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายชาตรี ฉิมนุมาศ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
ที่อยู่
5 ถ.ศรียานุสรณ์
ต.วัดใหม่
อ.เมือง
จ.จันทบุรี
22000
โทรศัพท์
039-311126
โทรสาร
039-350318
Email
CharteeC@pwa.co.th
Webboard
Webboard

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 48,979 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 43,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,362,185 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,323,549 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 981,201 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.ปากน้ำแหลมสิงห์,บางสระเก้า 37.935 น้ำตกพลิ้วและน้ำตกอ่างหงษ์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.ท่าใหม่(รอบนอก) อ.ท่าใหม่ บ้านท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมืองฯ 30.400 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.หนองคล้า อ.ท่าใหม่ 17.250 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.พลับพลานารายณ์ อ.เมืองฯ 12.900 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทต.ท่าช้าง อ.เมืองฯ 11.750 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 ทต.นายายอาม อ.ท่าใหม่ 11.150 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
7 ทต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ บ้านบางกะไชย-บ้านตะกาดเง้า ม.4,7,8 9.350 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
8 ทต.บางกะจะ อ.เมืองฯ 9.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
9 ทม.จันทบุรี อ.เมืองฯ 7.750 แม่น้ำจันทบุรี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
10 ทต.จันทนิมิต อ.เมืองฯ 7.100 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
11 ทต.หนองบัว อ.เมืองฯ 2.400 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
12 ทต.มะขาม อ.มะขาม 0.755 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 157.740

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. ให้กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓๐๐ ขวด
2 14/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาจันทบุรี พร้อมเป็นที่พึ่งด้านน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชน โดยนำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำประปาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ อันเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะเปริด และตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
3 13/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมงาน ปั่น เดิน วิ่ง เพื่อคลองภักดีรำไพ และนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมแจกผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๗๐๐ ขวด
4 08/03/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมประชุมร่วมกลุ่มผู้ใช้น้ำเขื่อนคีรีธาร(อำเภอเมือง,อำเภอขลุง ,อำเภอมะขาม)
5 27/02/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประตูระบายน้ำทุ่งเบญจาและร่วมแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด
6 22/02/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ออกพบปะผู้ใช้น้ำในบริเวณพื้นที่บ้านท่าแฉลบตำบลบางกะจะ เพื่อรับฟังปัญหาในเรื่องน้ำประปาไม่ไหล - ไหลอ่อน
7 22/02/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี นำทีมงานออกค้นหาท่อแตก-ท่อรั่ว บริเวณถนนพระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
8 20/02/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี (กปภ.) สาขาจันทบุรี ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กัน เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ตำบลบางชัน อำเภอขลุงและ ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
9 15/02/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จำนวน ๓๐๐ ขวด
10 14/02/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน เพื่อรับคำร้องและรับเงินค่าติดตั้งมิเตอร์
เลื่อนขึ้นข้างบน