ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายชาตรี ฉิมนุมาศ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
ที่อยู่
5 ถ.ศรียานุสรณ์
ต.วัดใหม่
อ.เมือง
จ.จันทบุรี
22000
โทรศัพท์
039-311126
โทรสาร
039-350318
Email
CharteeC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 49,860 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 43,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,361,088 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,310,171 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,028,290 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.ปากน้ำแหลมสิงห์,บางสระเก้า 37.935 น้ำตกพลิ้วและน้ำตกอ่างหงษ์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.ท่าใหม่(รอบนอก) อ.ท่าใหม่ บ้านท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมืองฯ 30.400 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.หนองคล้า อ.ท่าใหม่ 17.250 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.พลับพลานารายณ์ อ.เมืองฯ 12.900 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทต.ท่าช้าง อ.เมืองฯ 11.750 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 ทต.นายายอาม อ.ท่าใหม่ 11.150 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
7 ทต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ บ้านบางกะไชย-บ้านตะกาดเง้า ม.4,7,8 9.350 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
8 ทต.บางกะจะ อ.เมืองฯ 9.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
9 ทม.จันทบุรี อ.เมืองฯ 7.750 แม่น้ำจันทบุรี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
10 ทต.จันทนิมิต อ.เมืองฯ 7.100 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
11 ทต.หนองบัว อ.เมืองฯ 2.400 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
12 ทต.มะขาม อ.มะขาม 0.755 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 157.740

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 11/10/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
2 11/10/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ล้างถังตะกอน ตามมาตรฐาน (WSP)
3 10/10/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
4 21/09/2017 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาจันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
5 19/09/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดกิจกรรม CSR “กปภ.ร่วมใจ ทำความดีปรับปรุงห้องน้ำวัดในชนบท ประจำปี ๒๕๖๐”
6 18/09/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. พร้อมร่วมปั่นจักรยาน ในงานปั่นจักรยานท่องเที่ยว “ปั่น ๒ ล้อ ท่อง ๒ แผ่นดิน ไทย – กัมพูชา”
7 12/09/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
8 08/09/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดกิจกรรมCSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
9 06/09/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"
10 30/08/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลเกาะขวาง
เลื่อนขึ้นข้างบน