ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายขจร เอกวิริยกิจ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
ที่อยู่
15/1 ม.3
ต.ซึ้ง
อ.ขลุง
จ.จันทบุรี
22110
โทรศัพท์
039-441660
โทรสาร
039-441133
Email
KhajornE@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 8,409 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 15,640 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 308,240 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 226,034 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 147,595 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.ขลุง อ.ขลุง ต.บ่อ,ต.ซึ้ง,ต.เกวียนหัก,ต.ตะปอน อ.ขลุง 3.180 คลองตรอกนอง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 3.180

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 07/09/2017 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)
2 31/08/2017 กปภ.สาขาขลุง ดำเนินกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)
3 23/08/2017 กปภ.สาขาขลุง ออกหน่วยโครงการเติมใจ ให้กัน (HOME CARE)
4 17/08/2017 กปภ.สาขาขลุง ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค
5 16/08/2017 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)
6 15/08/2017 กปภ.สาขาขลุง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
7 11/08/2017 กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์บรรจุขวด
8 20/07/2017 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)
9 07/07/2017 กปภ.สาขาขลุง ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
10 14/06/2017 กปภ.สาขาขลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ฯลฯ
เลื่อนขึ้นข้างบน