ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายขจร เอกวิริยกิจ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
ที่อยู่
15/1 ม.3
ต.ซึ้ง
อ.ขลุง
จ.จันทบุรี
22110
โทรศัพท์
039-441660
โทรสาร
039-441133
Email
KhajornE@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 8,308 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 13,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 296,462 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 258,605 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 138,985 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.ขลุง อ.ขลุง ต.บ่อ,ต.ซึ้ง,ต.เกวียนหัก,ต.ตะปอน อ.ขลุง 3.180 คลองตรอกนอง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 3.180

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/04/2017 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)
2 21/04/2017 กปภ.สาขาขลุง สำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว
3 07/04/2017 กปภ.สาขาขลุง ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำขนาด 400 ลบ.ม./ชม.สถานีผลิตน้ำเขาสมิง - แสนตุ้ง
4 05/04/2017 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
5 28/03/2017 กปภ.สาขาขลุง ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำแม่ข่ายขลุง
6 28/03/2017 กปภ.สาขาขลุง สำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว
7 15/03/2017 กปภ.สาขาขลุง สำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว
8 15/03/2017 กปภ.สาขาขลุง ประชุมชี้แจงคณะกรรมการบ้านตรอกตะแคง หมู่ 5
9 10/03/2017 กปภ.สาขาขลุง ร่วมจัดพิธีทำบุญสำนักงานและสักการะแม่พระธรณีฯ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนา กปภ. ๓๘ ปี
10 08/03/2017 กปภ.สาขาขลุง มอบสมุดไดอารี่และปฏิทินพร้อมบรรจุภัณฑ์
เลื่อนขึ้นข้างบน